Συνταγή υγιούς γήρανσης είναι η μεσογειακή διατροφή, καθώς σχετίζεται με καλή ψυχική και γνωστική υγεία, ποιότητα ύπνου και ζωής σε άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας.

Αυτό δείχνει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κατάνια της Ιταλίας και του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Experimental Gerontology. 

Σύμφωνα με τους συντάκτες της, σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της τήρησης της μεσογειακής διατροφής και της ψυχικής και γνωστικής υγείας, της ποιότητας ζωής και της επιτυχούς γήρανσης σε ενήλικες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν στη Σικελία, στη νότια Ιταλία.

Συλλέχθηκαν δεδομένα από ένα δείγμα 883 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις διατοφικές συνήθειες, μέσω ερωτηματολογίου για τη συχνότητα κατανάλωσης 110 στοιχείων, την ποιότητα του ύπνου (δείκτης ποιότητας του Πίτσμπουργκ), τα καταθλιπτικά συμπτώματα, την ποιότητα ζωής, τη γνωστική κατάσταση και γενικά την ευτυχισμένη γήρανση.

Διεξήχθησαν πολυπαραγοντικές αναλύσεις για την αξιολόγηση της συσχέτισης μεταξύ της τήρησης της μεσογειακής διατροφής και των αποτελεσμάτων που διερευνήθηκαν.

Η αξιολόγηση των δεδομένων έδειξε πως άτομα που κατανάλωναν συχνότερα συστατική της μεσογειακής διατροφής είχαν λιγότερες πιθανότητες να έχουν γνωστική εξασθένηση και καταθλιπτικά συμπτώματα, ενώ είναι πιο πιθανό να έχουν καλή ποιότητα ζωής.

Είχαν, επίσης, καλύτερης ποιότητας ύπνο και μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν ευτυχή γήρανση. 

Οι συντάκτες της μελέτης υπογραμμίζουν πως η τήρηση της μεσογειακής διατροφής σχετίζεται γενικά με σημαντικά οφέλη για την ψυχική και τη γνωστική υγεία.