Επιτυχημένη κρίνεται η απόδοση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, η οποία εξοικονόμησε 390 εκατ. ευρώ για το 2022 συμμετέχοντας ουσιαστικά στον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και του clawback με σημαντική συμμετοχή στην επίτευξη του στόχου, όπως αυτός έχει τεθεί από το RRF το Clawback να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο του 2020 στις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ. 

Παράλληλα, το ταχύτατο έργο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης έχει μηδενίσει τις καθυστερήσεις του παρελθόντος για τη διαπραγμάτευση των νέων φαρμάκων, ενω με γρήγορα βήματα προχωρά και η διαπραγμάτευση μεγάλων και δαπανηρών θεραπευτικών κατηγοριών. Ετσι το τελευταίο διάστημα -από 30/12/2022 μέχρι 20/3/2023- βρήκαμε ότι έχουν κλείσει και δημιουργηθεί οι κάτωθι κλειστοί προϋπολογισμοί - υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι- οι οποίοι αναμένεται να προκαλέσουν επιπλέον εξοικονομήσεις και εξορθολογισμό στην φαρμακευτική δαπάνη.

 • Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ για προϊόντα θεραπευτικής κατηγορίας “Σκευασμάτων για Ογκολογικά Νοσήματα". Ο κλειστός προϋπολογισμός προσδιορίζεται ως εξής: - 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022): 17.270.000,00 ευρώ για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): 16.930.000,00 ευρώ για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα προϊόντα θεραπευτικής κατηγορίας “Σκευασμάτων για Αιματολογικά Νοσήματα". Ο κλειστός προϋπολογισμός προσδιορίζεται ως εξής: - 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022): 29.300.000,00 ευρώ για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023): 33.911.000,00 ευρώ για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα φαρμακευτικά προϊόντα θεραπευτικής κατηγορίας Trastuzumab που αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». O κλειστός προϋπολογισμός προσδιορίζεται ως εξής: 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022): 4.635.500,00 ευρώ, για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023): 4.635.500,00 ευρώ, για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα φαρμακευτικά προϊόντα που ανήκουν στη θεραπευτική κατηγορία “Ερυθροποιητίνες”».  Το ύψος του προϋπολογισμού προσδιορίζεται ως εξής: - 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022): 59.000.000,00 ευρώ,  για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023): 50.000.000,00 €, για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας.
  Το ύψος του προϋπολογισμού προσδιορίζεται ως εξής: - 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022): 4.400.000,00 ευρώ, για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023): 5.100.000,00 ευρώ, για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα προϊόντα που ανήκουν στη θεραπευτική κατηγορία “άσθμα”. Το ύψος του προϋπολογισμού προσδιορίζεται ως εξής: 4 - 2022 (01.07.2022 – 31.12.2022): 12.495.000,00 ευρώ, για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023): 25.635.000,00 ευρώ, για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα προϊόντα που ανήκουν στη θεραπευτική κατηγορία “Αντιδιαβητικά”. Το ύψος του προϋπολογισμού προσδιορίζεται ως εξής: - 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022): 146.705.000,00 ευρώ για τις ποσότητες που διατίθενται μέσω των φαρμακαποθηκών και των ιδιωτικών φαρμακείων και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023): 172.000.000,00 ευρώ για τις ποσότητες που διατίθενται μέσω των φαρμακαποθηκών και των ιδιωτικών φαρμακείων και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  
 • Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα προϊόντα που ανήκουν στη θεραπευτική κατηγορία “Σκλήρυνση κατά πλάκας".   Ο κλειστός προϋπολογισμός προσδιορίζεται ως εξής: - 2022 (1.7.2022 – 31.12.2022): 9.950.000,00 ευρώ για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023): 23.100.000,00 ευρώ για τις ποσότητες που διατίθενται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
 • Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης τιμής για τα προϊόντα γ- σφαιρίνης. Το ύψος του προϋπολογισμού προσδιορίζεται ως εξής: 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023): 15.715.666,00 ευρώ, για τις ποσότητες που θα διατεθούν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 
 • Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης τιμής για τα προϊόντα θεραπευτικής κατηγορίας Αdalimumab. Το ύψος του προϋπολογισμού προσδιορίζεται ως εξής: 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022): 40.000.000,00 ευρώ για τις ποσότητες που θα διατεθούν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023): 42.200.000,00 ευρώ για τις ποσότητες που θα διατεθούν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Η πρόκληση για το 2023

Ωστόσο, το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει το υπουργείο Υγείας είναι το συνολικό ύψος των επιστροφών το οποίο παραμένει -αν και το Clawback μειώνεται- στο 55% στην Ιδιωτική αγορά και άνω του 62% και πλέον στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τα Νοσοκομεία. Για το 2023 η πρόκληση περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης είναι σημαντικά μεγαλύτερη (τριπλάσια). Για αυτό και το Υπουργείο Υγείας φέρνει τα χρήματα του RRF, 150 εκατ. για το 2023 πριν από το τέλος της χρονιάς και αυτό αναμένεται να δώσει ανάσες στον ασφυκτικό προϋπολογισμό για τη φαρμακευτική δαπάνη. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Τροφές για καλή υγεία του εντέρου
Το ΕΣΥ σε αναζήτηση παθολόγων - Η κατάσταση σε 4 "κόκκινα" νοσοκομεία
Εγκαίνια της ανακαινισμένης Ψυχιατρικής Κλινικής του "Αγία Όλγα"