Αμοιβή Ιατρικής Αξιολόγησης και Γνωμάτευσης για τους παρόχους διαγνωστικών εξετάσεων, πληρωμή ανά αιμοληψία και άλλα οικονομικά ζητήματα είναι μερικά από τα θέματα που πρόκειται να εξετάσει το Υπουργείο Υγείας εντός της εβδομάδας ή αρχές Απριλίου. Αυτό ειπώθηκε σε μία από τις πρόσφατες συναντήσεις (14/3/2023) που είχε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με τους εκπροσώπους του Συντονιστικού Οργάνου Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Παράγοντας που συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μας ανέφερε ότι έχει ζητηθεί η θεσμοθέτηση μιας μικρής αμοιβής από τον ασφαλισμένο για κάποιες κατηγορίες εξετάσεων όπως Βιοπαθολογικές, Απεικονιστικές και Πυρηνικής που θα σχετίζεται με την αξία της διάγνωσης. Αυτή η αμοιβή, σύμφωνα με την πηγή μας, κρίνεται και δίκαιη και εύλογη για μία σειρά εξετάσεων που η διαμόρφωση της αποζημίωσής τους μετά την υποβολή του Rebate και Clawback είναι άκρως πενιχρή. Συγχρόνως, η υιοθέτηση της πρότασης αυτής θα βοηθήσει σημαντικά την ρευστότητα των παρόχων για τη διαχείριση του συσσωρευμένου 10ετούς υπέρογκου χρέους τους προς τον Οργανισμό. Κατόπιν τούτου έχει προταθεί για τις μεν απεικονιστικές εξετάσεις αμοιβή 10 ευρώ, για δε τις Βιοπαθολογικές εξετάσεις βάσει του επισυναπτόμενου πίνακα ο εξής αναμορφωμένος κατάλογος.

Παράλληλα, το Συντονιστικό Όργανο έχει ζητήσει μια ελάχιστη αμοιβή ανά αιμοληψία (1 ευρώ) -ανάλογη αποζημίωση ανά συνταγή λαμβάνουν και τα φαρμακεία- ενώ ετέθη το θέμα της αύξησης της αμοιβής επίσκεψης των κλινικών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών που είναι καθηλωμένες εδώ και δεκαετίες στα επίπεδα που ήταν προ ΕΟΠΥΥ, δηλαδή στα 20 ευρώ από 10 ευρώ που είναι σήμερα.
Ο Υπουργός Υγείας έχει δεσμευτεί ότι όσα ζητήματα χρειάζονται νομοθέτηση, θα ενταχθούν στο αμέσως προσεχές σε νομοσχέδιο που είναι για ψήφιση αρχές Απριλίου.

Ποιοτικά κριτήρια:

Στα υπό συζήτηση θέματα που ακόμη δεν έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των παρόχων και του Υπουργείου είναι η επιβολή των ποιοτικών κριτηρίων στα ακτινολογικά μηχανήματα.

Η πρόταση των παρόχων είναι η εξής:

1.Για τα ποιοτικά κριτήρια, να υπάρχει επικοινωνία του ΕΟΠΥΥ με τη συμμετοχή των αντίστοιχων επιστημονικών ενώσεων και ενώσεων ακτινολόγων.

2.Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση από την ΕΕΑΕ για τη λειτουργία του μηχανήματος ακόμη και σε ανακατασκευασμένα συστήματα από πιστοποιημένες εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας.

3. Η αποζημίωση κάθε εξέτασης να γίνεται με βάση τις προβλεπόμενες οδηγίες της εξέτασης και όχι με τις δυνατότητες του μηχανήματος. Για παράδειγμα, μηχάνημα 128 τομών όταν θα χρησιμοποιείται για την διενέργεια εξέτασης που απαιτείται μηχάνημα 32 τομών, η αποζημίωση της εξέτασης να γίνεται με βάση τη χρήση μηχανήματος 32 τομών.

Από τη μεριά των παρόχων εκφράστηκε ο έντονος προβληματισμός σχετικά με τα μηχανήματα αναφοράς που έχουν ορισθεί από τον ΕΟΠΥΥ για την πλήρη αποζημίωση της εξέτασης, καθώς η, μη προβλεπόμενη κατά την επιστημονική κοινότητα, χρήση τους μπορεί να επιφέρει τόσο ιατρικά προβλήματα προς τους ασθενείς που εξετάζονται (οι οποίοι θα προσλαμβάνουν μεγαλύτερη ακτινοβολία από το αναγκαίο επίπεδο της εξέτασης), όσο και οικονομικά θέματα προς τον ΕΟΠΥΥ, μιας και θα αποζημιώνεται η χρήση ενός μεγαλύτερου μηχανήματος από ότι θα ήταν αναγκαίο.

Καθυστέρηση στην ψηφιοποίηση των δαπανών 12ου/2022

Εντωμεταξύ υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες ότι δεν έχει ψηφιοποιηθεί το αρχείο των δαπανών Δεκεμβρίου λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Αρχειοθήκη ΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό το Συντονιστικό 'Οργανο αιτήθηκε από τον Υπουργό Υγείας να επέμβει άμεσα ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την πληρωμή των παρόχων υγείας ενόψει Πάσχα.  

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μεσίστιες οι σημαίες στο ΑΠΘ για τον έναν χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών
Το 2025 θα ολοκληρωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του νοσοκομείου "Άγιος Σάββας"
Τέμπη: Ανεξίτηλα ψυχικά τραύματα σε επιζώντες της τραγωδίας