Σημαντική αύξηση κατά 34% παρουσιάζουν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου της Lavipharm για το Α’ τρίμηνο του 2023, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €2,46 εκατ. έναντι €1,84 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες Πωλήσεις προ Rebate & Clawback ανήλθαν σε Ευρώ 15,51 εκατ. για την περίοδο 01.01.2023-31.03.2023 έναντι Ευρώ 12,23 εκατ. για την αντίστοιχη περυσινή, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,9%.

Η άνοδος των πωλήσεων που παρατηρείται ήδη από το Α’ τρίμηνο του έτους είναι σε πλήρη ακολουθία με τον στόχο ετήσιων πωλήσεων προ Rebate & Clawback ύψους €59,7 εκατ., όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Το μικτό κέρδος του Α’ τριμήνου 2023 ανήλθε στο ποσό των €5,94 εκατ. έναντι ποσού €4,43 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, παρουσιάζοντας σημαντική ενίσχυση κατά 34%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε περισσότερο από 2% λόγω της προσθήκης στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου νέων και περισσότερο κερδοφόρων προϊόντων.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €1,36 εκατ. έναντι ποσού €1,43 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο 2022, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των αποσβέσεων κατά το ποσό των Ευρώ 0,7 εκατ. που αφορούν στην απόκτηση του διαδερμικού συστήματος κλονιδίνης.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των €0,59 εκατ. έναντι €0,90 εκατ. για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 31/03/2023 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 21,51 εκατ., ενώ τα έσοδα από τους τόκους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αντισταθμίζουν σε σημαντικό βαθμό την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους του Ομίλου λόγω της σημαντικής ανόδου των επιτοκίων.

Αναφορικά με τις πωλήσεις, εντυπωσιακή άνοδο κατά 53,8% παρουσιάζουν οι εξαγωγές του Ομίλου, όπου το διαδερμικό σύστημα κλονιδίνης έχει ήδη συνεισφέρει κατά το Α’ τρίμηνο Ευρώ 1,68 εκατ.

Οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά παρουσιάζουν επίσης σημαντική άνοδο κατά 26%, ενώ οι πωλήσεις των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC) αυξήθηκαν κατά 13,4%. Οι παρεπόμενες εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου όπως η φαρμακαποθήκη και οι πωλήσεις προς το δίκτυο φαρμακείων Pharma PLUS παρουσιάζουν οριακή μείωση κατά 1%.

Πηγές:
euro2day

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πράγματα που δεν γνωρίζατε για το ανδρικό μόριο
Η πρώτη Ελληνίδα στην οποία συνταγογραφήθηκε ιατρική κάνναβη - Τα αποτελέσματα
Διστακτικοί απέναντι στον εμβολιασμό ενηλίκων οι μισοί Έλληνες - Πόσοι είναι αρνητές [μελέτη]