Στην ολοκλήρωση της προαναγγελθείσας στρατηγικής της για αποχώρηση από μη κομβικές δραστηριότητες που δεν απέφεραν κέρδη στην εταιρία προχώρησε η Laviρharm, ανακοινώνοντας την διακοπή της δραστηριότητας φαρμακαποθήκης και υπηρεσιών logistics προς τρίτους (3PL).

Η κίνηση αυτή αφ' ενός οδηγεί σε έκτακτα κέρδη ύψους 350 χιλ. ευρώ και αφ' ετέρου, ενισχύει την αποτελεσματικότητα του ομίλου, ο οποίος επικεντρώνεται σε περισσότερο αποδοτικές δραστηριότητες.  

Αναλυτικότερα, η Lavipharm A.E. ανακοίνωσε τη διακοπή της δραστηριότητας φαρμακαποθήκης και υπηρεσιών logistics προς τρίτους (3PL), καθώς και τη μεταβίβαση κάποιων στοιχείων του ενεργητικού της θυγατρικής της εταιρείας LAS στην εταιρεία Profarm S.A..

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για το απασχολούμενο προσωπικό, μέρος του οποίου αναλαμβάνει εργασία στην Profarm S.A. ή μεταφέρεται στις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου Laviρharm.

Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη απόφαση είναι πλήρως εναρμονισμένη με την στρατηγική ανάπτυξης της Laviρharm και επιτυγχάνει τους παρακάτω στόχους:

α) Αποδεσμεύεται από μία δραστηριότητα η οποία, λόγω της συρρίκνωσης του μεγέθους της από τη δεκαετία του 2010, δεν είναι πλέον κερδοφόρα.

β) Αξιοποιεί τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους της στις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου, οι οποίες είναι η ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων.

γ) Βελτιώνει το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου.

δ) Αποδεσμεύει σημαντικούς αποθηκευτικούς χώρους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες του εργοστασίου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους των ως άνω ενεργειών , όπως το οικονομικό αντάλλαγμα, τις επιλογές μετακίνησης του προσωπικού, καθώς επίσης και την καταβολή αποζημιώσεων, το συνολικό κέρδος προ φόρων εκτιμάται στο ποσό των €350 χιλ., το οποίο θα αναγνωριστεί στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2024.

Η διακοπτόμενη αυτή δραστηριότητα, παρόλο που δεν είχε συνεισφορά στην κερδοφορία του Ομίλου, είχε σημαντική ποσοστιαία συνεισφορά στις ενοποιημένες πωλήσεις, ειδικά για τα έτη 2021 και 2022. Αντίθετα για τα έτη 2023 έως 2026, όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2022, η ποσοστιαία συνεισφορά της θα ήταν διαρκώς μειούμενη, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των κυρίων δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Για λόγους συγκρισιμότητας, η Laviρharm παραθέτει προσαρμοσμένα ενοποιημένα στοιχεία για τα έτη 2021 έως 2026, από τα οποία έχει αφαιρεθεί η δραστηριότητα φαρμακαποθήκης και παροχής υπηρεσιών 3PL:

Πηγές:
euro2day

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εφαρμογή διαγνωστικού πρωτοκόλλου για τη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεοπόρωσης
Μεταμοσχευμένοι ανέβηκαν στον Όλυμπο με τους γιατρούς τους για ένα μήνυμα ζωής
Webinar Φάκελοι Υγείας με θέμα: ''Αθλητική καρδιά''