Ειδική σήμανση, όπως ισχύει και στα ιατρεία, θα φέρουν στο εξής τα φυσικοθεραπευτήρια. Στην πινακίδα θα αναγράφεται "Νόμιμο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας" και η ανάρτησή της στην είσοδο θα είναι υποχρεωτική.

Τα παραπάνω προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε απόφαση του απερχόμενου υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη για το Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας.

Στην απόφαση, που παρατίθεται πιο κάτω αναφέρεται πως η πινακίδα θα χορηγείται σε κάθε κάτοχο βεβαίωσης λειτουργίας Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, ο οποίος θα εντάσσεται στο Μητρώο και θα καταβάλλει την ετήσια συνδρομή στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).

Η πινακίδα έχει ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Η ισχύς της έγγραφης ένδειξης ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως, για τη νόμιμη λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας στην ελληνική Επικράτεια, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι υποχρεωτική, εκτός από την προβλεπόμενη άδεια - βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας από την αρμόδια αρχή και η καταχώριση του εργαστηρίου στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας που τηρεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Η αίτηση με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της κεντρικής πλατφόρμας του ΠΣΦ και απευθύνεται στο Περιφερειακό Τμήμα της περιοχής όπου λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει το εργαστήριο.

Κάθε εργαστήριο θα πληρώνει ετήσια εισφορά 60 ευρώ για την καταχώριση στο Μητρώο. Η εισφορά καταβάλλεται στον ΠΣΦ μέσω του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Covid: Απότομη αύξηση του ιικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη
Τι προκαλεί ο κλιματισμός στο σώμα σας
Πανώλη στα αιγοπρόβατα: Σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης» η Θεσσαλία