Ανθρωποι με δυνατά πόδια είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν καρδιακή ανεπάρκεια μετά από καρδιακή προσβολή, αναφέρει έρευνα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο Heart Failure 2023.

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι το να έχει κάποιος δυνατούς τετρακέφαλους συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο.

Η νέα έρευνα εξέτασε την υπόθεση ότι η δύναμη των ποδιών συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας μετά από έμφραγμα.

Περιέλαβε 932 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν το 2007 - 2020 με οξύ έμφραγμα και δεν είχαν καρδιακή ανεπάρκεια πριν την εισαγωγή ή δεν εμφάνισαν επιπλοκές καρδιακής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία τους.

Η μέση ηλικία ήταν  τα 66 χρόνια και 753 από τους συμμετέχοντες (81%) ήταν άντρες.

Η μέγιστη δύναμη τετρακέφαλων μετρήθηκε ως δείκτης δύναμης των ποδιών. Η μέτρηση έγινε στα 2 πόδια και οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον μέσο όρο των 2 τιμών.

Η δύναμη εκφραζόταν σχετικά με το σωματικό βάρος.

Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν ως υψηλής ή χαμηλής δύναμης, ανάλογα με το αν η τιμή τους ήταν πάνω ή κάτω από τον μέσο όρο για το φύλο τους.

Η μέση τιμή για τις γυναίκες ήταν 33% του σωματικού βάρους και για τους άντρες 52.

Συνολικά, 451 ασθενείς είχαν χαμηλή δύναμη τετρακέφαλων και 481 υψηλή.

Σε διάστημα 4,5 ετών, 67 ασθενείς  (7,2%) εμφάνισαν καρδιακή ανεπάρκεια.

Η εμφάνιση της πάθησης ήταν 10,2 ανα 1.000 ανθρωποέτη σε ασθενείς με μεγάλη δύναμη τετρακέφαλων και 22,9 ανα 1.000 σε αυτούς με χαμηλή.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τη σχέση μεταξύ δύναμης τετρακέφαλων και του κινδύνου εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας.

Σε σύγκριση με χαμηλή δύναμη τετρακέφαλων, υψηλό επίπεδο δύναμης συνδεόταν με 41% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας.

Οι ερευνητές επίσης ανέλυσαν τη σχέση μεταξύ δύναμης τετρακέφαλων ως συνεχούς παράγοντα και του κινδύνου εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας. Κάθε αύξηση 5% του  σωματικού βάρος στη δύναμη των τετρακέφαλων συνδεόταν με 11% χαμηλότερη πιθανότητα καρδιακής ανεπάρκειας.

Ο Mr. Kensuke Ueno, δήλωσε ότι η έρευνα δείχνει ότι η δύναμη των  τετρακέφαλων θα μπορούσε να συμβάλλει στον εντοπισμό ασθενών με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας μετά από έμφραγμα.

Δήλωσε ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες.

Πηγές:
European Society of Cardiology

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες να απευθυνθούν σε γιατρό για τον εμβολιασμό τους
Αμφιβολίες για το εάν η Τζωρτζίνα δηλητηριάστηκε από κεταμίνη
Χρυσοχοϊδης: Νέες διοικήσεις στα νοσοκομεία από την αρχή του 2024