Με τα περιστατικά εμφάνισης φιδιών να πληθαίνουν και όχι μόνο, υπενθυμίζοντας το περιστατικό της Θεσσαλονίκης που οχιά τσίμπησε εθελόντρια προκαλώντας της αναφυλακτικό σοκ, το ερώτημα είναι αν η χώρα είναι καλυμμένη με αντιοφικούς ορούς.
Πέρσι, ρόλο ''πυροσβέστη'' έπαιξε το ΙΦΕΤ και το ερώτημα είναι τι θα γίνει φέτος;

Το 2022, ο σχετικός διαγωνισμός που είχε κάνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ που είναι και ο αρμόδιος φορέας είχε κηρυχθεί άγονος με αποτέλεσμα "πυροσβεστικά" να λειτουργήσει το ΙΦΕΤ, το οποίο έλαβε άδεια έκτακτης εισαγωγής για να καλύψει τις ανάγκες της χώρας από τα τσιμπήματα ερπετών. 

Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οργανισμός σε συνεργασία με ελληνική φαρμακοβιομηχανία, έκανε κάποιες εισαγωγές αντιοφικών ορών. Δόση αυτών χρησιμοποιήθηκε και στο πρόσφατο περιστατικό της Θεσσαλονίκης.

Φέτος, όπως μαθαίνουμε το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκήρυξε τον Απρίλιο διεθνή διαγωνισμό για την Προμήθεια Αντιοφικών ορών εκτιμώμενης αξίας: 390.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,  413.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (Αριθ. Πρωτ.: 1984/12-4-2023).

Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις του διαγωνισμού είναι για 400 δόσεις με καθαρή αξία 975 ευρώ έκαστη και η  διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης:

Το προσφερόμενο σκεύασμα του αντιοφικού ορού για ανθρώπινη χρήση πρέπει αποδεδειγμένα να επιδεικνύει ειδική ή/και διασταυρούμενη δραστικότητα των εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι τουλάχιστον δύο τοξινών φιδιών (οχιές) που ενδημούν στην Ελλάδα (Vipera ammodytes, Vipera berus, Vipera ursinii, Montivipera xanthina, Macrovipera lebetina schweizeri).

Η αποτελεσματικότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται κατ’ ελάχιστον, μέσω μελετών σε ζωικά πρότυπα προσδιορισμού της μέσης θανατηφόρου δόσης LD50 και μέσης δραστικής δόσης ED50.

Επιπροσθέτως, είναι απαιτούμενη η ύπαρξη δεδομένων επιτυχούς χρήσης του προσφερόμενου σκευάσματος στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια προηγουμένων ετών. Το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές της τελευταίας έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (0145) και τις απαιτήσεις του Π.Ο.Υ., αναφορικά με τον έλεγχο και τον κανονισμό παραγωγής των ανοσοσφαιρινών έναντι τοξινών φιδιών (ή να ικανοποιεί ισοδύναμα με αυτά πρότυπα εφόσον αυτό τεκμηριώνεται εγγράφως.  

Οπως προαναφέρθηκε, η προκήρυξη του διαγωνισμού πρωτοκολλήθηκε στις 12/4/2023, ενώ η  καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ήταν στις 12/05/202 και η αποσφράγισή τους στις 15/5/2023.    

Προσπαθήσαμε να μάθουμε ποια είναι η εξέλιξη του συγκεκριμένου Διαγωνισμού αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Το θέμα είναι ότι αν κηρυχθεί και ο φετινός διαγωνισμός άγονος, τότε το βάρος της κάλυψης των αναγκών της ελληνικής αγοράς πέφτει και πάλι στις πλάτες του ΙΦΕΤ και μάλιστα σε μία περίοδο που ήδη υπάρχει μεγάλη πίεση για τον Οργανισμό, ο οποίος πέρα από την κάλυψη σπάνιων αναγκών μόλις την προηγούμενη εβδομάδα μαθαίνουμε ότι έλαβε και νέα άδεια για έκτακτη εισαγωγή κλασικής ηπαρίνης. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Επίσκεψη Θεμιστοκλέους σε δομές Υγείας των νομών Ηλείας και Μεσσηνίας
Μυκητίαση από κάντιντα στους άνδρες: Συμπτώματα και θεραπεία
Καρκίνος ωοθηκών: Ευρωπαϊκή πιστοποίηση για το "Ιπποκράτειο" Θεσσαλονίκης