Τα θεμέλια για τη δημιουργία Παιδιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης στην περιοχή των Ιωαννίνων έβαλε το υπουργείο Υγείας. Η δημόσια δαπάνη που θα χρηματοδοτήσει ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000 ευρώ, ενώ έχει καλέσει τον δυνητικά δικαιούχο  που είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  'Γ Χατζηκώστα' να καταθέσει τις προτάσεις του μέχρι 28/6/2023.

Σκοπός της Πρόσκλησης είναι να χρηματοδοτήσει την απόκτηση εδαφικής έκτασης για τη δημιουργία του πρώτου πανελλαδικού, αποκλειστικά για παιδιά, Παιδιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης το οποίο θα νοσηλεύει παιδιά με συνοδεία γονέα από νεογνική ηλικία έως 16 ετών για αποκατάσταση. Η υποψήφια έκταση θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους καταλληλότητας για την ανέγερση του σχεδιαζόμενου Παιδιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: όροι δόμησης, επιτρεπόμενες χρήσεις, ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ.    

Πρόσφατα δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), σε συνδυασμό με το Ινστιτούτο Health Metrics and Evaluation (ΗΜΕ) αναφέρουν ότι από τα 2,3 δισ. παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών παγκοσμίως, το 3% χρήζει αποκατάστασης.

Επίσης η μελέτη επισημαίνει ότι όσο το παιδί μεγαλώνει σε ηλικία αυξάνεται η ανάγκη αποκατάστασης και τέλος ότι τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αποκατάστασης σε σχέση με τα κορίτσια ίδιας ηλικίας.

Αν αναγάγουμε το ποσοστό αυτό στο 1 εκατ. παιδιά, προκύπτει πως τα 30.000 χρήζουν αποκατάστασης βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Με βάση τα πορίσματα μιας τελευταίας ελληνικής μελέτης (25.09.2022) με θέμα τις ανάγκες της Παιδιατρικής αποκατάστασης στην Ελλάδα και ειδικότερα της Παιδονευρολογικής Αποκατάστασης μέσα από την οπτική των παιδονευρολόγων, η παιδιατρική αποκατάσταση χρειάζεται εκτεταμένη βελτίωση με τη δημιουργία παιδιατρικών κέντρων αποκατάστασης κλειστής και ανοικτής περίθαλψης για εξωτερικούς ασθενείς.

Σκοπός της παιδιατρικής αποκατάστασης είναι να ενισχυθεί ή να αποκατασταθεί η λειτουργική ικανότητα των παιδιών με κινητικά ή/και γνωστικά ελλείμματα (τόσο σε επίπεδο βλάβης όσο και σε επίπεδο λειτουργικότητας).

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί πως από πλευράς φυσιολογίας τα παιδιά δεν αποτελούν μικρούς ενήλικες. Επομένως, αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση η διαχείριση ασθενών με "πλαστικότητα", όπως είναι τα παιδιά τα οποία διαθέτουν εξελισσόμενο ερειστικό και νευρομυϊκό σύστημα.

Για να σχεδιαστεί ένα θεραπευτικό πρόγραμμα απαιτείται η κατανόηση της αλληλεπίδρασης των βιολογικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών παραγόντων που επηρεάζουν το παιδί .

Ασθένειες που αντιμετωπίζονται από την ομάδα αποκατάστασης είναι: • Ημιπληγία, παραπληγία, τετραπληγία, νοητική υστέρηση υπό την διάγνωση ''Εγκεφαλική παράλυση" • Δισχιδής ράχη • Νευρομυικές διαταραχές όπως είναι οι μυϊκές δυστροφίες • Τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού/κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις • Αναπτυξιακές διαταραχές • Ανωμαλίες πρόσληψης τροφής - διαταραχές θρέψης • Νεανική αρθρίτιδα • Απουσία ή παραμόρφωση άκρων • Μυοσκελετικές διαταραχές • Σύνδρομο Down - Retl - Apert • Ψυχοκινητική καθυστέρηση • Αυτισμός

Η Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα η πόλη των Ιωαννίνων αποτελεί τον ιδανικό γεωγραφικό χώρο για τη δημιουργία ενός Παιδιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης δεδομένης της γειτνίασης της Περιφέρειας Ηπείρου, με τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

Ο πληθυσμός στις περιφέρειες αυτές ανέρχεται στο 1.460.000 κατοίκους. 

Επιπλέον το Παιδιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης θα αποτελεί, αφού θα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, σημείο αναφοράς για όλη την ελληνική επικράτεια. Με δεδομένο όμως ότι αμιγή Παιδιατρικά Κέντρα Αποκατάστασης, αυτόνομα, κλειστής και ανοιχτής νοσηλείας υπάρχουν μόνο τρία στην Ευρώπη, το υπόψη Κέντρο δύναται να αποτελέσει πόλο έλξης για Ευρωπαϊκές και Βαλκανικές Χώρες και να αναβαθμίσει την χώρα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας στην κατηγορία των παιδιατρικών περιστατικών αποκατάστασης.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η "μάστιγα" των εγκεφαλικών και οι 17 Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας
15 εκατ. σκευάσματα για τον βήχα αγόρασαν οι Έλληνες σε 8 μήνες
Αλγόριθμος εκτίμησης κινδύνου μειώνει τις μη αναγκαίες ωοθηκεκτομές σε κορίτσια [μελέτη]