Το δίκτυο για το οποίο οι κατασκευαστές εμβολίων έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους σε όλη την Ευρώπη έχει πλέον ξεκινήσει και αποκαλείται  "EU FAB" στοχεύοντας στον γρήγορο εφοδιασμό του πληθυσμού με εμβόλια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το δίκτυο "EU FAB" εγγυάται μόνιμα λειτουργικές παραγωγικές δυνατότητες για την παραγωγή εμβολίων στην Ευρώπη.

Σε κρίσεις υγείας, η ευελιξία και η ταχύτητα είναι απαραίτητες. Αυτό είναι ένα μόνο από τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία Covid 19. Αλλά είναι επίσης ότι η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως περισσότερες δυνατότητες παραγωγής εμβολίων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το δίκτυο "EU FAB". Το εν λόγω δίκτυο θα παράγει γρήγορα εμβόλια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

Ο λόγος γίνεται για ένα σύνολο 325 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων ετησίως. "Αυτό το σπουδαίο έργο θα ενισχύσει τη βιομηχανική ικανότητα της ΕΕ, θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μελλοντικές πανδημίες και θα ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ", δήλωσε ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.

Πρώτα απ' όλα, βέβαια, η ίδια η ΕΕ δικαιούται να αξιοποιεί τις παραγωγικές δυνατότητες του δικτύου σε περιόδους κρίσης. Σύμφωνα με την Επιτροπή της ΕΕ, κάθε εταιρεία που είναι μέλος του "EU FAB" έχει συμφωνήσει να κρατήσει δυναμικότητα για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δόσεις.

Made in Europe

Το δίκτυο θα ενεργοποιείται όταν η Επιτροπή της ΕΕ δίνει το πράσινο φως κατά τη διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης. Οι κατασκευαστές θα έχουν τότε στη διάθεσή τους ένα έτος για να παράγουν τη συμφωνηθείσα ποσότητα δόσεων εμβολίων με βάση το mRNA, τους φορείς και τις πρωτεΐνες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι δόσεις των εμβολίων θα "παράγονται από την αρχή έως το τέλος στην ΕΕ" - και συγκεκριμένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία.

Η όλη υπόθεση χρηματοδοτείται με 160 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τον Οργανισμό Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στον τομέα της Υγείας (HERA) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και την Ψηφιακή Ανάπτυξη (HaDEA).

Ο HERA έχει δεσμευτεί να ενεργεί ως ειδοποιητής κινδύνου για πανδημίες και άλλες μείζονες κρίσεις στον τομέα της υγείας, και ο HaDEA διαχειρίζεται γενικά έργα, συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις για λογαριασμό της Επιτροπής της ΕΕ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ΠΦΣ: Η απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών βελτίωσε την κατάσταση με τις ελλείψεις φαρμάκων
Πώς τα εντερικά βακτήρια διασπούν τους φυτικούς γλυκοζίτες
Βιοχάκερ δίνει 1,8 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο για να αναστρέψει τη γήρανση