Την έναρξη της συνεργασίας τους και την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανακοίνωσαν σήμερα η Διοίκηση του Γενικού-Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ο Άγιος Σάββας" και ο Σύλλογος Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας HACRO, με σκοπό τη σύσταση και λειτουργία αυτοτελούς Τμήματος Κλινικών Μελετών του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, ο Σύλλογος HACRO θα παρέχει στο Νοσοκομείο, άνευ αμοιβής, την απαραίτητη υποστήριξη, την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες που απαιτούνται προκειμένου να συσταθεί το Αυτοτελές Τμήμα Κλινικών Μελετών του Νοσοκομείου. Μεταξύ άλλων, θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου που θα στελεχώσει το τμήμα, τη θέσπιση μετρήσιμων δεικτών και στόχων απόδοσης και την καθιέρωση σχετικών κριτηρίων αξιολόγησης.   

Η Διοικητής-Πρόεδρος ΔΣ, Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Ο Άγιος Σάββας", κα Όλγα Μπαλαούρα δήλωσε: "Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα.

Κύριο μέλημά μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας υψηλού επιπέδου προς τους ογκολογικούς ασθενείς που μας εμπιστεύονται καθημερινά και αυτό επιθυμούμε να το επικυρώσουμε με τη Διαπίστευσή του Νοσοκομείου ως Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου (OECI).  

Τα οφέλη από την προσέλκυση κλινικών μελετών είναι σημαντικά και πολλαπλά για το Νοσοκομείο, τους ασθενείς μας και το επιστημονικό μας δυναμικό και είναι ένας τομέας που οφείλουμε και στοχεύουμε να ενισχύσουμε.

Μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού μας από τα εξειδικευμένα στην κλινική έρευνα στελέχη του HACRO,  με τις νέες προτυποποιημένες διαδικασίες, με τη δημιουργία τεχνολογικών υποδομών και δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας, στοχεύουμε να διαμορφώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για την ακόμα μεγαλύτερη προσέλκυση ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων και την ποιοτική υλοποίησή τους."

Η Πρόεδρος του HACRO, κα Ευαγγελία Κοράκη δήλωσε σχετικά: "Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την υπογραφή του μνημονίου που σηματοδοτεί της έναρξη της συνεργασίας μας με το Νοσοκομείο. Στόχος του HACRO είναι, μέσω της συσσωρευμένης εμπειρίας των μελών μας και της υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης μας στα θέματα της κλινικής έρευνας, να συμβάλουμε έμπρακτα στην υλοποίηση του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για τις κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες όπως αυτή του Αγίου Σάββα. Ευχόμαστε, το παράδειγμα αυτό να ακολουθήσουν ακόμα περισσότερα Νοσοκομεία, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία της νέας νομοθεσίας και να προχωρήσουν άμεσα στη σύσταση Αυτοτελών Τμημάτων Κλινικών Μελετών. Ως σύλλογος, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τις προσπάθειες τους."

 Για τον HACRO

Ο Σύλλογος Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας (HACRO) απαρτίζεται από τις εταιρίες οι οποίες λειτουργούν ως  κατ’ Ανάθεση Οργανισμοί Έρευνας (CROs - Contract Research Organizations) στην Ελλάδα. Με βασική του αποστολή την προαγωγή της Κλινικής Έρευνας στην Ελλάδα, οι κύριοι σκοποί του Συλλόγου περιλαμβάνουν  την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών που συμμετέχουν στις κλινικές έρευνες, τη σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την κλινική έρευνα, καθώς και την εφαρμογή και τήρηση του κώδικα δεοντολογίας για την κλινική έρευνα και πρακτική στην Ελλάδα.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Τροφές για καλή υγεία του εντέρου
Το ΕΣΥ σε αναζήτηση παθολόγων - Η κατάσταση σε 4 "κόκκινα" νοσοκομεία
Εγκαίνια της ανακαινισμένης Ψυχιατρικής Κλινικής του "Αγία Όλγα"