Στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα θα περιλαμβάνονται στην ενιαία λίστα χειρουργείων που θα λειτουργεί στο υπουργείο Υγείας. Βασικοί όροι για την κατάρτισή της αποτελούν η αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου του ασθενούς και του δυνατού χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του.

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε διάταξη που περιμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Με το νομοσχέδιο, αλλάζει παλαιότερη διάταξη για τις λίστες χειρουργείων (νόμος 4368/16), στην οποία δεν γινόταν αναφορά σε προσωπικά δεδομένα. Την ευθύνη για την τήρηση των στοιχείων θα έχει η ΗΔΙΚΑ και τα πρόσωπα που θα τα χειρίζονται θα έχουν σχετική εξουσιοδότηση και θα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας ή άλλοι φορείς του δημοσίου ή διεθνείς οργανισμοί, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, δύνανται να λαμβάνουν από το σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ασθενών.

Όπως επισημαίνεται, η λίστα αφορά νοσοκομεία του ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με ιατρική τεκμηρίωση από ειδικευμένους ιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Νοσηλευτικών Τμημάτων.

Ο ασθενής θα ενημερώνεται αμελλητί για την ημερομηνία της επέμβασης, όταν εντάσσεται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Από την Ενιαία Λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.

Τα νοσοκομεία υποχρεούνται να δηλώνουν σε υποσύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων τα τακτικά και έκτακτα χειρουργεία που διενεργούνται.

Δημ.Κ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Βλεφαροπλαστική: Σε ποιον γιατρό θα πρέπει να απευθυνθείτε
Eπικίνδυνες oι επεμβάσεις έναν χρόνο μετά από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό
Μ. Χειμώνας στην ημερίδα του iatronet.gr: Παγκόσμιο φαινόμενο οι ελλείψεις φαρμάκων