Στην έκδοση κατ΄εξαίρεση άδειας για χρήση βιοκτόνων υπέρμικρου όγκου (ULV) κατά των ακμαίων κουνουπιών σε τέσσερις περιοχές της Θεσσαλίας, προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη, οι ψεκασμοί θα γίνουν στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Μαγνησίας, Βόρειων Σποράδων και Τρικάλων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι ψεκασμοί πρέπει να υλοποιούνται ως συμπληρωματικό μέτρο, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από τις Αρχές Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και υπό την προϋπόθεση της εντατικοποίησης της εντομολογικής επιτήρησης στις πληγείσες περιοχές, ώστε να είναι εφικτή η εκτίμηση κινδύνου και η αξιολόγηση της ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων ελέγχου των κουνουπιών στην περιοχή.

Η διαχείριση εστιών και οι προνυμφοκτονίες πρέπει να παραμένουν ως το πρωταρχικό εργαλείο για τη διαχείριση των κουνουπιών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκτελούνται συστηματικά και έγκαιρα.

Οι ψεκασμοί γίνονται με τη χρήση μόνον εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων, υπό την ευθύνη, εποπτεία και καθοδήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων της Περιφέρειας, οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την ορθή εφαρμογή τους.

Δημ.Κ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Βλεφαροπλαστική: Σε ποιον γιατρό θα πρέπει να απευθυνθείτε
Eπικίνδυνες oι επεμβάσεις έναν χρόνο μετά από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό
Μ. Χειμώνας στην ημερίδα του iatronet.gr: Παγκόσμιο φαινόμενο οι ελλείψεις φαρμάκων