Οι περισσότερες μεταμοσχεύσεις οργάνων περιλαμβάνουν δωρεά από ηλικιωμένους δότες σε νεότερους λήπτες. Τα κύτταρα που γερνούν μπορεί να γίνουν γηράσκοντα, μια κατάσταση κατά την οποία σταματούν να πολλαπλασιάζονται και εκκρίνουν χημικές ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά τα γειτονικά κύτταρα. Τα γηρασμένα κύτταρα συσσωρεύονται σε γηραιίτερα όργανα δοτών και έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε κίνδυνο τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης.

Μια μελέτη με επικεφαλής ερευνητές από το Brigham and Women's Hospital,  διαπίστωσε ότι σε προκλινικά μοντέλα, η μεταμόσχευση γηραιότερων οργάνων μπορεί να προκαλέσει γήρανση σε νεότερους λήπτες. Παρατήρησαν ότι νεαρά και μεσήλικα ποντίκια που έλαβαν μοσχεύματα καρδιάς από μεγαλύτερα ποντίκια είχαν μειωμένη φυσική ικανότητα, με μειωμένους χρόνους τρεξίματος και δύναμη πρόσφυσης. Τα μεσήλικα ποντίκια που έλαβαν μεγαλύτερης ηλικίας καρδιές εμφάνισαν επίσης αυξημένη συμπεριφορά που σχετίζεται με το άγχος, μειωμένη μνήμη και φτωχότερες μαθησιακές επιδόσεις.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτές οι επιδράσεις που σχετίζονται με επιταχυνόμενη γήρανση σε νεότερους λήπτες οφείλονταν στην απελευθέρωση παραγόντων που σχετίζονται με τη γήρανση και το μιτοχονδριακό DNA από μεγαλύτερης ηλικίας μοσχεύματα. Η θεραπεία ηλικιωμένων ποντικών-δοτών με σενολυτικά, ή φάρμακα αναστολής της γήρανσης, πριν από την σφσίτρδη οργάνων μείωσε τα συμπτώματα γήρανσης στα ποντίκια-δέκτες.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πράγματα που δεν γνωρίζατε για το ανδρικό μόριο
Η πρώτη Ελληνίδα στην οποία συνταγογραφήθηκε ιατρική κάνναβη - Τα αποτελέσματα
Διστακτικοί απέναντι στον εμβολιασμό ενηλίκων οι μισοί Έλληνες - Πόσοι είναι αρνητές [μελέτη]