Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου  πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Υπουργού Υγείας  κ. M. Χρυσοχοΐδη με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής, κ. Τσιφτσή και το  μέλος του Δ.Σ κ. Μπαμπαλή.  

Στη συνάντηση τέθηκαν αναλυτικά οι θέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής για την  ανάπτυξη της Επείγουσας φροντίδας υγείας, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα να ενημερωθεί ο Υπουργός Υγείας για τα εξής θέματα: 

- Τη θεσμοθέτηση και έναρξη, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συγκεκριμένου  εκπαιδευτικού προγράμματος της Επείγουσας Ιατρικής ως κύρια ιατρική ειδικότητα η οποία  κρίνεται αναγκαία και πρωταρχικής σημασίας για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών  Επείγουσας φροντίδας υγείας.  

- Τη δυνατότητα βαθμολογικής εξέλιξης των ιατρών ΕΣΥ που είχαν διοριστεί σε Τμήματα  Επειγόντων Περιστατικών πριν τον νόμο Ν. 4999/2022 (ΦΕΚ A 225 - 07.12.2022), χωρίς την  υποχρέωση λήψη τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική. 

- Την επίλυση του θέματος των μετακινήσεων των διορισθέντων ιατρών ΤΕΠ σε άλλα τμήματα και νοσοκομεία. 

- Την ανάγκη προσλήψεων εξειδικευμένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στα ΤΕΠ σε όλη τη χώρα.  

Οι εκπρόσωποι της ΕΕΕΙ αναγνώρισαν ως θετική ρύθμιση τη δυνατότητα συμμετοχής στις  εξετάσεις για την εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής όλων των ιατρών που σήμερα εργάζονται  στα ΤΕΠ. Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι και οι ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του  Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία Κέντρων Τραύματος και αγγειακών εγκεφαλικών και την κτηριακή αναβάθμιση των ΤΕΠ οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης Επείγουσας φροντίδας υγείας. 

Οπως αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής, ο Υπουργός Υγείας, μετά την διεξοδική ενημέρωση, δεσμεύτηκε για νέα συνάντηση, οπότε και θα  έχουν δρομολογηθεί οι ανάλογες παρεμβάσεις στα προαναφερθέντα θέματα. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Άντρες με παιδιά έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για κακή υγεία της καρδιάς στο μέλλον  [μελέτη]
Δυναμικό ‘’παρών’’ της ΔΟΘ στην 77η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας στη Γενεύη
Πανελλήνιες : Πώς θα αυξήσετε την απόδοση και θα αποφύγετε ιατρικά προβλήματα