Σύμφωνα με μια αναδρομική ανάλυση, τα αυξημένα επίπεδα του Ν-τελικού προ-εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (NT-proBNP) σχετίζονται με αυξημένη θνησιμότητα σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.

Όπως ανέφερε ο Johannes Franz Geng, από το Asklepios Klinik St. Georg Kardiologie & internistische Intensivmedizin Hamburg, στην 90ή Ετήσια Συνάντηση της Γερμανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τα στάδια της New York Heart Association (NYHA) ειδικότερα παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο: οι ασθενείς με NYHA 4 είχαν σημαντικά χειρότερη τύχη από εκείνους με NYHA 3.

Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη νοσηλεία και την κακή πρόγνωση πρέπει να διερευνηθούν καλύτερα.

Τα κλινικά και δημογραφικά δεδομένα σχετικά με την ενδονοσοκομειακή θεραπεία, τις συννοσηρότητες και τη νοσοκομειακή θνησιμότητα στη Γερμανία είναι ελάχιστα.

Οι ερευνητές με επικεφαλής τον Geng θέλησαν να καλύψουν αυτό το κενό με μια αναδρομική μελέτη αξιολογώντας τους παράγοντες κινδύνου για τη θνησιμότητα και τη διάρκεια νοσηλείας για οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι συγγραφείς της μελέτης συμπεριέλαβαν 24.097 ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια που νοσηλεύτηκαν. Διαστρωμάτωσαν τους ασθενείς σύμφωνα με τα στάδια 3 και 4 της NYHA.

Οι συμμετέχοντες ήταν κατά μέσο όρο 77 ετών και λίγο περισσότεροι από τους μισούς (58%) είχαν ταξινομηθεί ως NYHA 3. Από αυτούς, το 2,9% (403 άτομα) πληρούσε τα κριτήρια για σοκ, ενώ το 9,4% των ασθενών NYHA 4 υπέστησαν σοκ.

Το 2,4% έναντι 6,9% των ασθενών σταδίου 3 και 4 είχαν μηχανική υποστήριξη το 16% έναντι 28% είχε οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Η αξιολόγηση του κινδύνου ως βάση για στοχευμένες παρεμβάσεις

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις του NT-proBNP συσχετίστηκαν σημαντικά με αυξημένη θνησιμότητα. Η θνησιμότητα ήταν υψηλότερη στην ομάδα με NYHA 4 από ό,τι στους ασθενείς με NYHA στάδιο 3 - ακόμη και αν είχαν παρόμοια επίπεδα NT-proBNP.

Επιπλέον, οι ασθενείς με NYHA IV είχαν περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι οι ασθενείς με NYHA 3, και μεταξύ των ασθενών που πέθαναν στο νοσοκομείο, οι περισσότεροι είχαν NYHA στάδιο 4.

Όπως τονίζουν ο Geng και οι συνεργάτες του, η μελέτη υποστηρίζει την προγνωστική σημασία των βιοδεικτών και των κλινικών σταδίων σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.

Αν και τα αποτελέσματα πρέπει να θεωρηθούν ως υποθετικά, υπογραμμίζουν τη σημασία της αξιόπιστης εκτίμησης του κινδύνου σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, λένε οι ερευνητές.

Αυτό θα επιτρέψει τελικά τη χρήση στοχευμένης θεραπείας και θα βελτιώσει έτσι την πρόγνωση των πασχόντων.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Συχνουρία: Τι μπορεί να κρύβει στους άντρες και τι στις γυναίκες
Συνέδριο ΙΣΑ: Σύγχρονες προκλήσεις του επαγγελματία ιατρού
ΜΗΤΕΡΑ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο Mitera Arthroscopy Course-MAC1