Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκτεινε την έγκριση του luspatercept, ώστε να συμπεριλάβει την πρώτης γραμμής θεραπεία ενηλίκων ασθενών με εξαρτώμενη από μεταγγίσεις αναιμία που οφείλεται σε μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) πολύ χαμηλού, χαμηλού και ενδιάμεσου κινδύνου, ανακοίνωσε η Bristol Myers Squibb. Η εν λόγω έγκριση αφορά τη χρήση του luspatercept σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.*

«Χάρη σε αυτή την έγκριση του luspatercept ως πρώτης γραμμής θεραπείας για την αναιμία σε ενήλικους ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα χαμηλότερου κινδύνου, περισσότεροι ασθενείς στην ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν ανεξαρτησία από μεταγγίσεις για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε σύγκριση με τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές», δήλωσε η Monica Shaw, M.D., Senior Vice President και επικεφαλής Ευρωπαϊκών Αγορών στην Bristol Myers Squibb. «Αυτό το ορόσημο υπογραμμίζει τη σταθερή δέσμευσή μας στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς με σχετιζόμενη με νόσο αναιμία».

"Λιγότεροι από τους μισούς αναιμικούς ασθενείς με χαμηλότερο βαθμό κινδύνου ΜΔΣ αποκρίνονται στους ερυθροποιητικούς παράγοντες, τη μοναδική μέχρι σήμερα θεραπευτική επιλογή, ενώ η διάμεση διάρκεια απόκρισης είναι μόλις 2 έτη. Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης COMMANDS, η έγκριση του luspatercept, ως αρχική θεραπεία της αναιμίας ασθενών με μικρό-ενδιάμεσο κίνδυνο ΜΔΣ έρχεται να καλύψει σε ικανό βαθμό αυτό το πολυετές θεραπευτικό κενό βελτιώνοντας το ποσοστό, αλλά και τη διάρκεια απόκρισης των ασθενών και αποτελώντας, έτσι, ορόσημο στην αντιμετώπιση των ΜΔΣ χαμηλότερου κινδύνου" δήλωσε o Ιωάννης Κοτσιανίδης, Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ., Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Η έγκριση βασίζεται στην πιλοτική μελέτη Φάσης 3 COMMANDS, στο πλαίσιο της οποίας το luspatercept έδειξε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με την εποετίνη άλφα, έναν παράγοντα διέγερσης της ερυθροποίησης (ESA), στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης που αφορά την ανεξαρτησία από μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων σε συνδυασμό με την αύξηση αιμοσφαιρίνης. Τα αποτελέσματα ασφάλειας ήταν αντίστοιχα με τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες μελέτες σε ΜΔΣ και ήταν συμβατά με τα αναμενόμενα συμπτώματα στον συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών. Το luspatercept είναι επίσης εγκεκριμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία για την πρώτης γραμμής θεραπεία της αναιμίας που σχετίζεται με ΜΔΣ χαμηλότερου κινδύνου.

«Στο πεδίο της αντιμετώπισης των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων χαμηλότερου κινδύνου, ελάχιστοι ασθενείς εμφανίζουν σταθερή ανταπόκριση σε παράγοντες διέγερσης της ερυθροποίησης, γεγονός που δημιουργεί μια κρίσιμη ανάγκη για πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές με σκοπό την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης της αναιμίας», δήλωσε ο Matteo Giovanni Della Porta, M.D., ερευνητής της μελέτης και επικεφαλής της Μονάδας Λευχαιμίας στο Αντικαρκινικό Κέντρο Humanitas στο Μιλάνο της Ιταλίας. «Αποτελέσματα από τη μελέτη COMMANDS υπογραμμίζουν την κλινική αξία του luspatercept ως αρχικής θεραπείας για την αναιμία σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα χαμηλού έως ενδιάμεσου κινδύνου, και η συγκεκριμένη έγκριση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη βελτίωση της θεραπευτικής πρακτικής και την παροχή καλύτερων εκβάσεων για τους ασθενείς».   

*Η κεντρική Άδεια Κυκλοφορίας δεν περιλαμβάνει έγκριση για χρήση στη Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία). 

Μελέτη COMMANDS

Η μελέτη COMMANDS (NCT03682536) είναι μία ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης 3 που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του luspatercept έναντι της εποετίνης άλφα για τη θεραπεία της αναιμίας λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) πολύ χαμηλού, χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου σε ασθενείς οι οποίοι είναι εξαρτώμενοι από μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) και δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με παράγοντα διέγερσης της ερυθροποίησης (ESA).

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο που αξιολογήθηκε στη μελέτη είναι η ανεξαρτησία από μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC-TI) για διάστημα 12 εβδομάδων με μέση αύξηση αιμοσφαιρίνης (Hb) ≥1,5 g/dL. Τα κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιλαμβάνουν την ερυθροειδή ανταπόκριση (αιματολογική βελτίωση - ερυθροειδής/HI-E) για διάστημα τουλάχιστον 8 εβδομάδων κατά τη διάρκεια των εβδομάδων 1-24 της μελέτης, την ανεξαρτησία από μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC-TI) ≥12 εβδομάδων και την ανεξαρτησία από μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC-TI) για διάστημα 24 εβδομάδων. Οι επιλέξιμοι ασθενείς ήταν ηλικίας ≥18 ετών με ΜΔΣ χαμηλότερου κινδύνου οι οποίοι χρειάζονται μεταγγίσεις. Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία (τυχαιοποιήθηκαν 1:1) ώστε να λαμβάνουν υποδορίως luspatercept (δόση έναρξης 1,0 mg/kg, τιτλοποίηση έως και 1,75 mg/kg) χορηγούμενο μία φορά κάθε 3 εβδομάδες ή εποετίνη άλφα (δόση έναρξης 450 IU/kg, τιτλοποίηση έως και 1050 IU/kg) χορηγούμενη 1 φορά την εβδομάδα για διάστημα ≥24 εβδομάδες.

Κατά την αρχική ανάλυση (31 Μαρτίου 2023), 363 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 1:1 για να λαμβάνουν luspatercept και εποετίνη άλφα. Αποτελέσματα από την αρχική ανάλυση του πληθυσμού με πρόθεση θεραπείας (ITT) έδειξαν τα εξής:

  • Το 60,4% (n=110) των ασθενών που έλαβαν luspatercept έναντι 34,8% (n=63) των ασθενών που έλαβαν εποετίνη άλφα πέτυχαν το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της ανεξαρτησίας από μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC-TI) για διάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων με ταυτόχρονη μέση αύξηση αιμοσφαιρίνης τουλάχιστον 1,5 g/dL κατά τις πρώτες 24 εβδομάδες (p<0,0001).
  • Αύξηση ερυθροειδούς ανταπόκρισης (HI-E) για διάστημα τουλάχιστον 8 εβδομάδων επιτεύχθηκε από το 74,2% (n=135) των ασθενών που έλαβαν luspatercept έναντι 53% (n=96) των ασθενών που έλαβαν εποετίνη άλφα (p<0,0001).
  • Η ανεξαρτησία από μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC-TI) για διάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων επιτεύχθηκε από το 68,1% (n=124) των ασθενών που έλαβαν luspatercept έναντι 48,6% (n=88) των ασθενών που έλαβαν εποετίνη άλφα (p<0,0001).
  • Η διάρκεια της ανταπόκρισης ήταν 128,1 εβδομάδες (108,3-NE) για το luspatercept σε ασθενείς που πέτυχαν ανεξαρτησία από μεταγγίσεις για διάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων (κατά τις εβδομάδες 1-24) σε σύγκριση με 89,7 εβδομάδες (55,9-157,3) για την εποετίνη άλφα (Λόγος Κινδύνου [HR]: 0,534; 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης [CI]: 0,330-0,864, p= 0,0096).

Τα αποτελέσματα ασφάλειας ήταν αντίστοιχα με τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες μελέτες σε ΜΔΣ. Το ποσοστό εξέλιξης σε οξεία μυελογενή λευχαιμία και ο αριθμός συνολικών θανάτων ήταν παρόμοια στα δύο σκέλη της μελέτης. Οι πιο συχνές σχετιζόμενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες σε τουλάχιστον 10% των ασθενών ήταν διάρροια, κόπωση, COVID-19, υπέρταση, δύσπνοια, ναυτία, περιφερικό οίδημα, εξασθένιση, ζάλη, αναιμία, οσφυαλγία και κεφαλαλγία. Το ποσοστό αναφερόμενης κόπωσης και εξασθένισης μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτελούν μια ομάδα στενά σχετιζόμενων αιματολογικών κακοηθειών που χαρακτηρίζονται από την αναποτελεσματική παραγωγή υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων, που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αναιμία και συχνές ή σοβαρές λοιμώξεις. Τα άτομα με ΜΔΣ που εμφανίζουν αναιμία συνήθως απαιτούν τακτικές μεταγγίσεις αίματος για την αύξηση του αριθμού των υγιών κυκλοφορούντων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι τακτικές μεταγγίσεις σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο υπερφόρτωσης σιδήρου, αντιδράσεων στη μετάγγιση και λοιμώξεων. Οι ασθενείς που εξαρτώνται από μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερη συνολική επιβίωση σε σχέση με τους ασθενείς που δεν εξαρτώνται από μεταγγίσεις, εν μέρει λόγω υπερφόρτωσης σιδήρου ή πιο σοβαρής νόσου του μυελού των οστών σε σχέση με ασθενείς που δεν εξαρτώνται από μεταγγίσεις.

Το luspatercept

Το luspatercept, μία πρώτη στην κατηγορία της (first-in-class) θεραπευτική επιλογή, προάγει την αύξηση και την ωρίμανση τελικής φάσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μοντέλα ζώων.  

Ενδείξεις στην ΕΕ :

Το luspatercept ενδείκνυται στην ΕΕ για τη θεραπεία:

  • ενηλίκων ασθενών με εξαρτώμενη από μεταγγίσεις αναιμία λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) πολύ χαμηλού, χαμηλού και ενδιάμεσου κινδύνου.
  • ενηλίκων ασθενών με αναιμία που σχετίζεται με εξαρτώμενη από μεταγγίσεις και μη εξαρτώμενη από μεταγγίσεις βήτα θαλασσαιμία.

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για το luspatercept είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στη διεύθυνση www.ema.europa.eu.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γιατί πονάω στο συκώτι
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση καρδιοπαθών με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]