Διευκρινίσεις για τη διενέργεια επεμβάσεων αποκατάστασης μαστού μετά από μαστεκτομή, παρέχονται από το υπουργείο Υγείας.

Έπειτα από σχετική απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους διευκρινίζει με εγκύκλιο, που παρατίθεται πιο κάτω, πως οι ιατρικές ειδικότητες που μπορούν να διενεργούν τις συγκεκριμένες επεμβάσεις είναι οι εξης:

Ιατροί των ειδικοτήτων: α) Χειρουργικής, β) Πλαστικής, Επανορθωτικής καιΑισθητικής Ιατρικής και γ) Μαιευτικής Γυναικολογίας, οι οποίοι/-ες έχουν πιστοποιημένη εξειδίκευση στη Χειρουργική Μαστού/ Ογκοπλαστική Χειρουργική σε χώρες του εξωτερικού (Ε.Ε., Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Ελβετία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία) μπορούν να διενεργούν όλα τα επίπεδα της ογκοπλαστικής χειρουργικής.

Το ίδιο ισχύει και για τους/ τις ιατρούς που θα αποκτήσουν στην Ελλάδα την εξειδίκευση στη Χειρουργική Μαστού, η θεσμοθέτηση της οποίας έχει εγκριθεί σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

Για τις σύνθετες τεχνικές Ογκοπλαστικής Χειρουργικής, απαιτείται η παρουσία ιατρού ειδικότητας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Ιατρικής, είτε ως μέλους της χειρουργικής ομάδας είτε ως κύριου εγχειρητή.

Οι απλές τεχνικές Ογκοπλαστικής Χειρουργικής μπορούν να διενεργούνται κατά τον χρόνο της πρώτης επέμβασης από χειρουργό μαστού.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γιατί πονάω στο συκώτι
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση καρδιοπαθών με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]