Γράφει η

Θεανώ Καρποδίνη

Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ

 

Ο χώρος της Υγείας στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως έχει τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες προκλήσεις, ιδιαίτερα έπειτα και από την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19, που διαμόρφωσαν νέες συνθήκες και δεδομένα. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, απαιτείται διαρκής προσαρμογή και μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη νέα πραγματικότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ΕΟΠΥΥ μετασχηματίζεται σε έναν σύγχρονο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας και καθίσταται στρατηγικός πυλώνας του ΕΣΥ.

Αποστολή και δέσμευσή μας είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού, αλλά και η συνεχής διεύρυνση και εμβάθυνση των υπηρεσιών μας, που αφορούν τόσο σε θεραπείες όσο και στην προσβασιμότητα των φαρμάκων. Ενεργώντας με επίκεντρο αυτές τις αξίες, ο ΕΟΠΥΥ, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των ασθενών, αναλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες προς όφελος του ΕΣΥ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα της κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων συγκεκριμένων παθήσεων, που στοχεύει κυρίως στη διευκόλυνση τόσο των πασχόντων όσο και των φροντιστών τους. Τα φάρμακα αυτά δεν απαιτούν ψυγείο κατά τη μεταφορά τους και αφορούν στις παθήσεις κυστική ίνωση, θαλασσαιμία, πνευμονική υπέρταση, νόσο κινητικού νευρώνα, δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Αναπτύσσοντας το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα, επιτυγχάνουμε την καλύτερη δυνατή πρόσβαση σε απαραίτητες θεραπείες, μειώνουμε την αναμονή στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουμε τόσο την τεχνογνωσία μας για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση του ΕΟΠΥΥ, έργο ύψους 40 εκατ. ευρώ, είναι κομβικής σημασίας για τους ασφαλισμένους, τους παρόχους αλλά και ευρύτερα για την πολιτεία. Εξελίσσοντας τον Οργανισμό σε έναν ψηφιακό φορέα, περιορίζουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης και ελέγχου των παροχών, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την πραγματοποίηση πιο άμεσων κρατικών ελέγχων. Ενισχύουμε τη διαφάνεια μέσα από την παροχή έγκυρων και σε πραγματικό χρόνο χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχονται από το νέο σύστημα οικονομικής διαχείρισης.

Ο ΕΟΠΥΥ, έχοντας πάντα στο επίκεντρο της δράσης του τον ασθενή, υλοποιεί πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσής του και την απρόσκοπτη πρόσβαση σε φάρμακα και θεραπείες και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του ΕΣΥ. Στο πλαίσιο αυτό, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δείχνει τον δρόμο για την περαιτέρω εξέλιξη του Οργανισμού προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Στηρίζουμε τους ασθενείς, ενδυναμώνουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας στη Βουδαπέστη ο Μάριος Θεμιστοκλέους
Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν θέλουμε πόλεμο με τους γιατρούς
Σε 16 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πανώλης μικρών μηρυκαστικών