Ένα δίπολο δημιουργείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, από πλευράς εισοδημάτων, με μια συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού στις χαμηλότερες εισοδηματικά τάξεις.

Τη διαπίστωση αυτή κάνει μελέτη του καθηγητή Οικονομικών της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιάννη Υφαντόπουλου και των συνεργατών του, σύμφωνα με την οποία η συγκέντρωση προς τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, γίνεται μάλιστα και με ταχύτητα!

Το αποτέλεσμα είναι η ραγδαία μείωση της μεσαίας τάξης, σε βαθμό να προσεγγίζουμε τις κοινωνίες του 1800, ή αλλιώς επιστροφή στη φεουδαρχία...