Υπάρχει κάποια καθυστέρηση στη νομοθέτηση του νέου τρόπου τιμολόγησης των φαρμάκων από την πλευρά του Υπουργείου. Πληροφορίες λένε ότι το τελευταίο, που γνωρίζει καλά τις εκρηκτικές σχέσεις μεταξύ ΠΕΦ και ΣΦΕΕ, προσπαθεί να κρατήσει κάποια ισορροπία, αν και δείχνει να γέρνει προς την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία.

Και ο λόγος βεβαίως δεν είναι μόνο ότι είναι εγχώρια, με ό,τι αυτό σημαίνει για την απασχόληση, αλλά και επειδή οι ξένοι, ως γνωστόν, δεν ελέγχονται και επίσης είναι σκληρότεροι διαπραγματευτές. Πάντως, υπόγειες διαδρομές συναντήσεων γίνονται --όλοι με όλους.... και με τον τρίτο πόλο που εκπροσωπεί πολυεθνικές.