Την ισχυροποίηση της θέσης της στην ελληνική αγορά μαθαίνουμε ότι έχει δρομολογήσει εταιρεία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού... Έχει ήδη θέση στην Ελλάδα και καλύπτει σπάνιες παθήσεις, όμως ο σχεδιασμός είναι αυτή να την ενδυναμώσει, εξ ου και η συνεργασία.... με ελληνικό νοσοκομείο.

Γιατί όχι; έχουμε προβλήματα σε υποδομές αλλά όχι σε επιστημονικό δυναμικό και αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό!