Αριστοτέλους 38, 104 33, Αθήνα, 210-4137041,e-mail: osedae@yahoo.gr