Δρ. Μαντά – Ξενάκη Δήμητρα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νικομηδείας 48, 17124 Νέα Σμύρνη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 935 14 80 (σταθερό), 6972833555 (κινητό)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ
1981 – 1984: Διδακτορικό δίπλωμα, Παν/μιο Νανσύ Ι, Γαλλία
Food’s Science (Δομική Χημεία τροφίμων - συστατικά τροφίμων- ενώσεις Amadori)
1980- 1981: M. Sc. Μοριακής και Δομικής Χημέιας Τροφίμων, Παν/μιο Νανσύ Ι, Γαλλία
1975 – 1980 : Πτυχίο Χημείας, Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
2000 : Πιστοποιητικά παρακολούθησης μαθηματων : American Academy of Nutrition

3-α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ELAIS UNILEVER HELLAS SA

1/ 1990- ELAIS UNILEVER HELLAS SA
ΘΕΣΗ
1990 – 1992: Υπέυθυνη Ποιοτικού Ελέγχου
1993 – 1994: Υπέυθυνη Ανάπτυξης Προιόντων και Διαδικασιών
1995 – 2003: Υπέυθυνη Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance) και Ανάπτυξης Προιόντων και Διαδικασιών
2003 – 2005: Δ/τρια τμήματος Διατροφικών Θεμάτων ΕΛΑΙΣ ΑΕ
2005 - 2018: Δ/τρια Τμήματος Διατροφής και Επιστημονικής Επικοινωνίας Ομίλου Εταιρείών Unilever και Υπεύθυνη Εσωτερικής Εκπάιδευσης & Εκπάιδευσης Συνεργατών και Πελατών.

3-β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ELAIS UNILEVER HELLAS SA
1980 – 1984: Ερευνήτρια στο εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙΙ, Παν/μιο Nancy I, Ομάδα : Χημειας Τροφίμων
4/1987 – 10 / 1989: Ερευνήτρια στο εργαστήριο Γαλακτικομίας, Γεωπονικου Πα/μιου Αθηνών. Καθηγητής Δρ Ε. Ανυφαντάκης
• Επιστ. Υπέυθυνη ερευνητικού προγράμματος Ελέγχου ραδιενέργειας σε γαλακτοκομικά προιόντα
• Επιστ. Υπέυθυνη Ερευνητικού προγράμματος Ανάλυσης πρωτεινών γάλακτος
10/1987- 6/1989: Καθηγήτρια στο Τμήμα Διαιτολογίας της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικ. Οικονομίας. (ΧΑΣΟΟ)
6/1989 & 7/1989: Post doc Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Βιοχημείας, Παν/μιο Nancy I, Γαλλία (Υποτροφία του Γαλλικού Ιδρύματος Ερευνών)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αυτόνομη διδασκαλία των μαθημάτων :
 Επεξεργασία Τροφίμων. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών , Γ’ εξάμηνο
 Βιοχημεία. Ανωτάτη Χαροκόπειος Σχολή Οικ. Οικονομίας, Τμήμα Διαιτολογίας, Α’ ετος
 Χημεία Τροφίμων. Ανωτάτη Χαροκόπειος Σχολή Οικ. Οικονομίας, Τμήμα Διαιτολογίας, Β’ έτος
 Τεχνολογία Τροφίμων. Ανωτάτη Χαροκόπειος Σχολή Οικ. Οικονομίας, Τμήμα Διαιτολογίας, Γ ‘ έτος.
 Επικοινωνία και Μαρκετιγκ τροφίμων και διατροφικών θεμάτων. Μεταπτυχισκό τμήμα της Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικο Παν/μιο Αθηνών (από 2013 εως σήμερα)

5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΡΓΑ
 Συμμετοχή, στο εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙΙ, Παν/μιοNancyI, Γαλλία. Ομάδα τροφίμων
 Επιστ. ΥπεύθυνηΕρευνητικού προγράμματος Ελέγχου Ραδιενέργειας σε γαλακτοκομικά προϊόντα, Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Γεωπονικο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Επιστ. Υπεύθυνη Ερευνητικού προγράμματος ανάλυσης Πρωτεϊνών γάλακτος. Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2 δημοσιεύσεις)
 Επιστ. Υπεύθυνη ερευνητικών προγραμμάτων της εταιρείας ΕΛΑΙΣ AE