Περισσότερες από 781 ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο κατά της νέας γρίπης έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Από αυτές, οι 20 είναι πιο σοβαρές, αλλά όλες έχουν υποχωρήσει ή εξαλειφθεί.

Όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), οι περισσότερες από τις αναφορές αφορούν σε αναμενόμενες μη σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και είναι σύμφωνες με τις πληροφορίες που περιέχονται στην περίληψη χαρακτηριστικών των δύο εμβολίων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τοπικές αντιδράσεις στο σημείο ένεσης, γενικά συμπτώματα (πυρετός, ναυτία, κεφαλαλγία, μυαλγίες, αρθραλγίες, κακουχία), γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροια, εμετοί).
Από 5 Δεκεμβρίου, κατεγράφησαν 72 αναφορές περιστατικών από επαγγελματίες υγείας από τις οποίες δέκα δηλώθηκαν ως σοβαρές και σε αυτές περιγράφονται ανεπιθύμητα συμβάντα, τα οποία ομαδοποιούνται ως εξής:

  • Τέσσερα περιστατικά με γενικά συμπτώματα (οίδημα στο σημείο ένεσης, πόνος στο σημείο ένεσης, δυσκινησία και πόνος στο άκρο που εμβολιάσθηκε, ρίγος, πυρετός, κακουχία, γριπώδη συμπτώματα, μυαλγία, ζάλη)
  • Τέσσερα περιστατικά με νευρολογικές διαταραχές (παροδική σπαστικότητα, εντοπισμένες αιμωδίες, έκπτωση μυϊκής ισχύος άκρων)
  • Δύο περιστατικά με αλλεργικές εκδηλώσεις (αλλεργική αντίδραση, οίδημα άκρων)
  • Δύο περιστατικά με καρδιαγγειακές διαταραχές (υπόταση, βραδυκαρδία, υπέρταση)
  • Ένα περιστατικό με συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα (έμετοι, διάρροια, κοιλιακό άλγος)
  • Ένα περιστατικό με ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υπονατριαιμία)
  • Ένα περιστατικό με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα και το αιμοποιητικό (λοίμωξη αναπνευστικού, λεμφοπενία) σε ασθενή με προηγούμενο σχετικό ιστορικό.

Κάθε αναφορά περιστατικού μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα ανεπιθύμητα συμβάντα. Τονίζεται δε ότι η σοβαρότητα ενός περιστατικού καθορίζεται από τη συνολική κλινική εικόνα του ασθενούς. Σημειώνεται επίσης ότι τα συμπτώματα που περιγράφονται σε κάποιες αναφορές ενδέχεται να μην σχετίζονται με τον εμβολιασμό αλλά να οφείλονται σε υποκείμενη νόσο ή συγχορηγούμενα φάρμακα.


Δ.Κ