Ερευνητική ομάδα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Hadassah στην Ιερουσαλήμ κατάφερε–για πρώτη φορά, παγκοσμίως–να λάβει αιμοπετάλια και βλαστικά κύτταρα από το αίμα και το μυελό των οστών ασθενών που είχαν υποστεί κατάγματα και να τα εισαγάγει ενέσιμα στον οργανισμό τους.

Οι ζημιές στα οστά αποκαταστάθηκαν μέσα σε δύο μήνες περίπου.

Το αποτέλεσμα κρίνεται εντυπωσιακό, εφόσον οι συνήθεις μέθοδοι αντιμετώπισης των καταγμάτων –βίδες, οστικό μόσχευμα κ.ά.– θα πρόσφεραν πλήρη θεραπεία σε διάστημα έξι έως εννέα μηνών, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποκατάσταση θα ήταν ανέφικτη.

Επτά ασθενείς υποβλήθηκαν στη νέα μέθοδο με απόλυτη επιτυχία. Τα κατάγματα είχαν προέλθει από αθλητικές δραστηριότητες ή ατυχήματα.

Ο καθηγητής Meir Liebergall, διευθυντής του Ορθοπεδικού Τμήματος στο νοσοκομείο Hadassah, τόνισε πως η καινούργια τεχνική βρίσκει καλύτερη εφαρμογή σε 'βίαια' περιστατικά, παρά σε κατάγματα ισχίου που προκλήθηκαν από οστεοπόρωση, για παράδειγμα.

Ο καθηγητής Liebergall δήλωσε πως η ερευνητική ομάδα θα παρακολουθεί την πορεία των ασθενών που υποβλήθηκαν στην παραπάνω μέθοδο για ένα χρόνο, ώστε να αποφανθεί με βεβαιότητα για τα επιτυχή αποτελέσματά της και να προχωρήσει στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σχετικά με το θέμα.

Πρόσθεσε πως οι συμμετέχοντες στην κλινική μελέτη είχαν λάβει πλήρη ενημέρωση για τη διαδικασία, πριν δώσουν τη συγκατάθεσή τους σε αυτή. Εφόσον υπάρξουν οι επιθυμητές εξελίξεις, η νέα μέθοδος αποκατάστασης οστών θα εφαρμοστεί σε ευρεία σειρά περιστατικών που αφορούν κατάγματα.

To νοσοκομείο Hadassah εκπροσωπείται στην Κύπρο από την iMER Medical Services.(http://www.imer.biz/).