Τα νεογνά που θηλάζουν αποκλειστικά για τους πρώτους 4 μήνες της ζωής τους και μερικώς στη συνέχεια, αντιμετωπίζουν μειωμένο κίνδυνο λοιμώξεων στο αναπνευστικό και πεπτικό σύστημα, ενώ προτιμότερος είναι ο αποκλειστικός θηλασμός για διάστημα 6 μηνών, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ολλανδοί ερευνητές ανέλυσαν ερωτηματολόγια 4.164 μητέρων εστιάζοντας στις συνήθειες θηλασμού στις εξής 6 κατηγορίες.

Όσων δεν θήλασαν ποτέ, όσων θήλασαν μερικώς για λιγότερο από 4 μήνες, όσων θήλασαν μερικώς για 4 έως 6 μήνες, όσων θήλασαν αποκλειστικά για 4 μήνες, όσων θήλασαν αποκλειστικά για 4 μήνες και στη συνέχεια μερικώς και των νεογνών που θήλασαν αποκλειστικά για 6 μήνες.

Στη συνέχεια οι ερευνητές εστίασαν σε λοιμώξεις αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος που χρειάστηκαν ιατρική γνωμάτευση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, νεογνά που θήλασαν αποκλειστικά μέχρι τους 4 μήνες και μερικώς στη συνέχεια, είχαν μειωμένο κίνδυνο για λοιμώξεις στο αναπνευστικό και πεπτικό τους πρώτους 6 μήνες μετά τη γέννηση σε σύγκριση με νεογνά που δεν θήλασαν ποτέ.

Νεογνά που θήλασαν αποκλειστικά για 4 μήνες και στη συνέχεια μερικώς είχαν επίσης μειωμένες λοιμώξεις στο κατώτερο αναπνευστικό μεταξύ των 7 έως 12 μηνών.

Ο μερικός θηλασμός είτε για το πρώτο τετράμηνο είτε για το πρώτο εξάμηνο δεν οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο των λοιμώξεων που μελετήθηκαν.

Νεογνά που θήλασαν αποκλειστικά είχαν χαμηλότερο κίνδυνο λοιμώξεων του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού και του πεπτικού.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στο περιοδικό ‘Pediatrics’, ο αποκλειστικός θηλασμός μέχρι την ηλικία των 4 μηνών που ακολουθείται από μερικό θηλασμό συνδέθηκε με σημαντική μείωση της θνησιμότητας σε νεογνά λόγω προβλημάτων στο πεπτικό και αναπνευστικό σύστημα.

Τα ευρήματα είναι σημαντικά επειδή οι αναπνευστικές λοιμώξεις και οι λοιμώξεις του πεπτικού αποτελούν την κύρια αιτία νόσου στα παιδιά. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι όταν εστίασαν στη διάρκεια του θηλασμού, ποσοστό 29% των νεογνών θήλασαν λιγότερο από 4 μήνες, 25% από 4 έως 6 μήνες και 34% για τουλάχιστον 6 μήνες.

Τα περισσότερα νεογνά δεν είχαν θηλάσει αποκλειστικά. Μόνο το 1,4% των νεογνών θήλασε αποκλειστικά για τουλάχιστον 6 μήνες. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με τη σύσταση του Π.Ο.Υ σύμφωνα με την οποία τα νεογνά θα πρέπει να θηλάζουν αποκλειστικά μέχρι τουλάχιστον τους 6 μήνες.

Πηγές:
‘Pediatrics’.