Νέα έρευνα συνδέει την παιδική παχυσαρκία με έναν ιό. Η έρευνα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘Pediatrics’ αναφέρει ότι η λοίμωξη με τον αδενοιό 36 (AD36) – που συνδέεται με το κοινό κρυολόγημα- μπορεί ενδεχομένως να παίζει ρόλο στην παιδική παχυσαρκία.

Η νέα έρευνα υποδεικνύει ότι τα παχύσαρκα παιδιά είναι περισσότερο πιθανό να διαγνωστούν θετικά για αντισώματα στον ιό σε σχέση με πιο αδύνατα παιδιά. Ορισμένες έρευνες έχουν συνδέσει τις ιώσεις με την παχυσαρκία, ενώ o AD36 είναι πιθανός ένοχος, επειδή έρευνες σε ζώα έδειξαν ότι ο ιός αυξάνει το σωματικό λίπος.

Δεν έχει ακόμα κατανοηθεί η φύση της σχέσης. Ο ιός ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει αύξηση του βάρους ή ίσως οι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι μπορεί ενδεχομένως να είναι περισσότερο ευάλωτοι σε λοίμωξη από τον ιό AD36.

Τα παχύσαρκα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν υπέρταση και διαβήτη, νόσους που προηγουμένως απασχολούσαν κυρίως τους ενήλικες.

Άλλοι παράγοντες, όπως ανθυγιεινή διατροφή και απουσία άσκησης επίσης αυξάνουν τον κίνδυνο παιδικής παχυσαρκίας, αλλά η λοίμωξη μπορεί ενδεχομένως να παίζει κάποιο ρόλο.

Στη νέα έρευνα, σε 124 παιδιά με μέση ηλικία τα 13,6 χρόνια, ποσοστό 54% αυτών ήταν παχύσαρκα και 46% μη παχύσαρκα. Ερευνητές εξέτασαν τα αντισώματα του αίματος για τον ιό AD36.

Γενικά, ποσοστό 15% αυτών των παιδιών ήταν θετικά σε αντισώματα για τον ιό AD36. Η πλειοψηφία όσων αποδείχτηκαν θετικά ήταν παχύσαρκα, έδειξε η έρευνα. Συγκεκριμένα, ποσοστό 22% των παχύσαρκων παιδιών είχαν αντισώματα στον ιό σε σχέση με ποσοστό 7% των μη παχύσαρκων παιδιών.

Όσα ήταν θετικά σε αντισώματα για τον AD36 ζύγιζαν περίπου 15,8 κιλά περισσότερο κατά μέσον όρο σε σύγκριση με παιδιά που ήταν αρνητικά.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, δήλωσαν ότι αν εντοπιστεί αιτιατή σχέση θα έχει σημαντική επίδραση στην πρόληψη και αγωγή της παιδικής παχυσαρκίας. Πρόσθεσαν ότι τα στοιχεία στηρίζουν σχέση μεταξύ της παρουσίας αντισωμάτων για τον AD36 και της παιδικής παχυσαρκίας.

Ο ερευνητής Jeffrey Schwimmer, του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, δήλωσε ότι η έρευνα αποκάλυψε ενδείξεις λοίμωξης με τον Α36 σε περίπου 1 στα 7 παιδιά που εξετάστηκαν. Τα περισσότερα από τα παιδιά με ενδείξεις λοίμωξης ήταν παχύσαρκα.

Χρειάζονται μεγάλες έρευνες για να διαπιστωθεί η έκταση κάθε αιτίας αλλά υπάρχει η πιθανότητα να σχετίζεται ο ιός με μεγάλο αριθμό παιδιών.

Αν περαιτέρω έρευνα αποδείξει τη σχέση μεταξύ του ιού και της παχυσαρκίας μπορεί ενδεχομένως να καταστεί δυνατό να αναπτυχθεί εμβόλιο για την πρόληψη της παχυσαρκίας.

Πηγές:
‘Pediatrics’.