Σήμερα, περίπου 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (ΤΣΝΑ) - μη αναστρέψιμη νεφρική ανεπάρκεια- υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Σήμερα, πολύ περισσότεροι άνθρωποι με Τελικού Σταδίου Νεφρική Ανεπάρκεια, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, δεν λαμβάνουν θεραπεία.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους θα πεθάνουν, εάν δεν υποβληθούν σε αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού. Η έλλειψη οργάνων από δότες, περιορίζει τις επιλογές των ασθενών με ΤΣΝΑ για μεταμόσχευση, με αποτέλεσμα η αιμοκάθαρση να καθίσταται η πιο συνηθισμένη θεραπεία στις περισσότερες χώρες.

Το σημερινό περιβάλλον ανοίγει το δρόμο και υπαγορεύει την ανάγκη για διεύρυνση των δυνατοτήτων θεραπείας στο σπίτι οπως ανέφερε σε ενημερωτική συνάντηση ο Magnus Lindholm, Country Managing Director της Baxter Hellas. Η Baxter διαθέτει την καινοτομία και την τεχνογνωσία να αναπτύξει θεραπείες που εφαρμόζονται στο σπίτι από ασθενείς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η θεραπεία της περιτοναϊκής κάθαρσης (PD) για νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, κατά την οποία οι ασθενείς δεν χρειάζεται να επισκέπτονται το νοσοκομείο 3 φορές την εβδομάδα, αλλά εκπαιδεύονται και εφαρμόζουν οι ίδιοι τη θεραπεία σπίτι, με σημαντικά οφέλη τόσο για την ποιότητα ζωής του ασθενή όσο και για την εξοικονόμηση πόρων του συστήματος υγείας γενικότερα.

Η Baxter ιδρύθηκε το 1931 και αναπτύσσει, παρασκευάζει και διαθέτει στην αγορά προϊόντα, καίρια για την ιατρική περίθαλψη των ασθενών που πάσχουν από αιμορροφιλία, διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, καρκίνο, λοιμώδεις νόσους, νεφρική νόσο, τραύμα και άλλες χρόνιες και οξείες παθήσεις, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν και να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο ζωής.

Πρόκειται για μια διεθνή εταιρία, με πολλαπλές δραστηριότητες, που διαθέτει ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα βιοτεχνολογίας για τη φροντίδα ασθενών σε όλον τον κόσμο. Δέσμευση στην ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων που εστιάζουν στην αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, με εξειδίκευση στους εξής τομείς:

 • BioScience: παράγει ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες και πρωτεΐνες με βάση το πλάσμα, άλλα βιοφαρμακευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων βιοχειρουργικών προϊόντων και εμβολίων, καθώς και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα ενηλίκων.
 • Medication Delivery: παρέχει ενδοφλέβια διαλύματα και εξειδικευμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αναπλήρωση υγρών, αναισθησία, σίτιση, αντιμετώπιση του άλγους, αντιβιοτική θεραπεία και χημειοθεραπεία.
 • Renal: αναπτύσσει φάρμακα και ιατρικές συσκευές για τη θεραπεία ασθενών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Έμφαση στην καινοτομία

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να συμβάλλει μέσα από την ανάπτυξη και τη διάθεση καινοτόμων θεραπειών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών Με περισσότερα από 80 έτη καινοτομίας στο χώρο της υγείας, η Baxter διαθέτει μια μακρά ιστορία από πρωτιές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι εξής:

 • τα πρώτα παρασκευασμένα ενδοφλέβια διαλύματα
 • ο πρώτος τεχνητός νεφρός διαθέσιμος στο εμπόριο
 • ο πρώτος παράγοντας πήξης αίματος για την αιμορροφιλία

Συνεχής δέσμευση για την παροχή υποστήριξης στους επαγγελματίες υγείας και ασθενείς στην Ελλάδα

Η Baxter λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1990 και υποστηρίζει τους υπεύθυνους του κλάδου υγείας και χιλιάδες ασθενείς, μέσα από θεραπείες για χρόνιες και οξείες παθήσεις η εταιρία διατηρεί αυξημένο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, βλέποντας ευκαιρίες για την αξιοποίηση νέων θεραπευτικών μοντέλων, για παράδειγμα μέσω της προώθησης θεραπείας στο σπίτι, που μπορεί να παρέχει νέες δυνατότητες σε ασθενείς και να ανοίξει νέους δρόμους στο εγχώριο σύστημα υγείας

Ποια είναι η Baxter

Η Baxter ιδρύθηκε το 1931 και αναπτύσσει, παρασκευάζει και διαθέτει στην αγορά προϊόντα, καίρια για την ιατρική περίθαλψη των ασθενών που πάσχουν από αιμορροφιλία, διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, καρκίνο, λοιμώδεις νόσους, νεφρική νόσο, τραύμα και άλλες χρόνιες και οξείες παθήσεις, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν και να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο ζωής.

Πρόκειται για μια διεθνή εταιρία, με πολλαπλές δραστηριότητες, που διαθέτει ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα βιοτεχνολογίας για τη φροντίδα ασθενών σε όλον τον κόσμο.

Η εταιρεία διαθέτει 55 παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 27 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ απασχολεί περίπου 49.700 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τομείς: BioScience, Medication Delivery και Renal.

Ο τομέας του BioScience, παράγει ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες και πρωτεΐνες με βάση το πλάσμα, άλλα βιοφαρμακευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων βιοχειρουργικών προϊόντων και εμβολίων, καθώς και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα ενηλίκων.

Η Baxter για πολλά χρόνια έχει αποτελέσει ηγέτη και πρωτοπόρο στην ανάπτυξη θεραπευτικών πρωτεϊνών και άλλων κρίσιμων θεραπειών για την αντιμετώπιση των χρόνιων νόσων. Η εταιρία αποτελεί κορυφαίο παρασκευαστή τόσο των ανασυνδυασμένων παραγόντων πήξης για αιμορροφιλία όσο και των παραγόντων πήξης για αιμορροφιλία που βασίζονται στο πλάσμα, καθώς επίσης και βιοφαρμακευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των ανοσοποιητικών ανεπαρκειών και άλλων διαταραχών που σχετίζονται με το αίμα.

Η εταιρεία παρασκευάζει επίσης, εμβόλια για την πρόληψη λοιμωδών νόσων και βιοχειρουργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αιμόσταση και ως επιθέματα σφράγισης ιστών στη χειρουργική.

Ο τομέας του Medication Delivery , παρέχει ενδοφλέβια διαλύματα και εξειδικευμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για αναπλήρωση υγρών, αναισθησία, σίτιση, αντιμετώπιση του άλγους, αντιβιοτική θεραπεία και χημειοθεραπεία.

Σήμερα, το Medication Delivery της Baxter αποτελεί τον κυρίαρχο παρασκευαστή ενδοφλέβιων διαλυμάτων και ενός εύρους εξειδικευμένων φαρμακευτικών προϊόντων και συσκευών που βοηθούν τους ιατρούς, τους φαρμακοποιούς και τους νοσηλευτές να χορηγούν με αποτελεσματικό τρόπο κρίσιμα υγρά και φάρμακα στους ασθενείς.

Από την εντατική και τις αίθουσες χειρουργείου έως την ανάνηψη, τα προϊόντα αυτά ακολουθούν τον ασθενή, συμμετέχοντας στην αναπλήρωση υγρών, στη γενική αναισθησία, στην παρεντερική σίτιση, στην αντιμετώπιση του άλγους, στην αντιβιοτική θεραπεία, στη χημειοθεραπεία και σε άλλες θεραπείες.

Ο τομέας του Renal, αναπτύσσει φάρμακα και ιατρικές συσκευές για τη θεραπεία ασθενών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Η Baxter δεσμεύεται να αυξήσει παγκοσμίως την πρόσβαση των ανθρώπων με ΤΣΝΑ σε θεραπεία αιμοκάθαρσης που σώζει ζωές.

Η Baxter στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1990 και αποτελεί θυγατρική των Baxter Health Care Limited και Βaxter - World Trade Corporation. Τα προϊόντα της Baxter χρησιμοποιούνται σε:

 • Νοσοκομεία
 • Κέντρα αιμοκάθαρσης
 • Ιατρεία
 • Οίκους Ευγηρίας
 • Κέντρα αποκατάστασης
 • Κλινικές και ιατρικά και ερευνητικά εργαστήρια
 • Στο σπίτι υπό την επίβλεψη γιατρού

Με περισσότερα από 80 έτη καινοτομίας στο χώρο της υγείας, η Baxter διαθέτει μια μακρά ιστορία από πρωτιές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι εξής:

 • τα πρώτα παρασκευασμένα ενδοφλέβια διαλύματα
 • ο πρώτος τεχνητός νεφρός διαθέσιμος στο εμπόριο
 • ο πρώτος παράγοντας πήξης αίματος για την αιμορροφιλία
 • τα πρώτα προαναμεμειγμένα ενδοφλέβια διαλύματα
 • η πρώτη φορητή θεραπεία αιμοκάθαρσης
 • το πρώτο σύστημα ενδοφλέβιας χορήγησης 'χωρίς βελόνες'
 • ο πρώτος γενετικά παρασκευασμένος, ή ανασυνδυασμένος, παράγοντας πήξης αίματος VIII
 • ο πρώτος 'ασκός τριών θαλάμων' για παρεντερική σίτιση
 • ο πρώτος ανασυνδυασμένος παράγοντας πήξης VIII, ο οποίος παρασκευάζεται χωρίς προσθήκη ανθρώπινων ή ζωικών πρωτεϊνών.

Παράλληλα η εταιρεία αξιοποιεί την γνώση των παραπάνω για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς θεραπειών:

 • Μελετώντας με ποιον τρόπο η θεραπεία με βλαστοκύτταρα ενηλίκων θα μπορούσε να βοηθήσει την αναστροφή της βλάβης που προκαλείται από καρδιακή νόσο
 • Ερευνώντας θεραπείες αναγέννησης ιστών μέσω των οποίων κάποια ημέρα ενδέχεται να μπορέσει να δημιουργηθεί νέο δέρμα και οστά
 • Αναπτύσσοντας μορφές του παράγοντα πήξης VIII και άλλων πρωτεϊνών πήξης του αίματος με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια δράσης, ώστε να μειώνεται η συχνότητα των ενέσεων που απαιτούνται για τη θεραπεία διαταραχών πήξης του αίματος, όπως η αιμορροφιλία
 • Ερευνώντας την τεχνολογία έγχυσης επόμενης γενιάς, ώστε να αυξάνεται δυνητικά η ασφάλεια του ασθενούς
 • Εστιάζοντας στην εξέλιξη της θεραπείας αιμοκάθαρσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αυτόματου μηχανήματος περιτοναϊκής κάθαρσης επόμενης γενιάς, νέων διαλυμάτων περιτοναϊκής κάθαρσης και μιας πλατφόρμας αιμοκάθαρσης κατ’ οίκον

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Καρκίνος ωοθηκών: Ευρωπαϊκή πιστοποίηση για το "Ιπποκράτειο" Θεσσαλονίκης
Και όμως, τα αμύγδαλα συμβάλλουν στον έλεγχο του βάρους [μελέτη]
Κρούσμα candida auris σε γυναίκα στα Χανιά - Νοσηλεύεται σε απομόνωση