Οι έρευνες για το άσθμα αναφέρονται στις μεθόδους αντιμετώπισής του. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν αναφερθεί στα προβλήματα που μπορεί να το συνοδεύουν, τα οποία φαίνεται πως περιλαμβάνουν και την κατάθλιψη όπως και τη Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη του παιδιού.

Έρευνα του University of Virginia Children’s Hospital έδειξε ότι αν δεν αντιμετωπιστούν και αυτές οι επιπλέον καταστάσεις δεν θα έχει αντιμετωπιστεί πλήρως το θέμα του άσθματος στους νέους. Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘Journal of Development and Behavioral Pediatrics’.

Σύμφωνα με τον James Blackman, η έρευνα έδειξε ότι οι γονείς ασθματικών παιδιών αναφέρουν και υψηλότερα περιστατικά κατάθλιψης και υπερκινητικότητας για τα παιδιά τους. Ο ερευνητής πιστεύει ότι αν καταφέρουν οι ειδικοί να αντιμετωπίσουν και τις δυο αυτές καταστάσεις που μπορεί να εμφανίζονται στα παιδιά μαζί με το άσθμα, τότε θα έχουν καταφέρει να το ελέγξουν πλήρως.

Οι γονείς ρωτήθηκαν για την ένταση των συμπτωμάτων άσθματος των παιδιών τους καθώς και για τυχόν πρόβλημα συμπεριφοράς ή ανάπτυξης. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία 102.253 παιδιών, ηλικίας 0 έως 17 ετών κατά το διάστημα 2003-2004.

Όπως φάνηκε, συνήθη προβλήματα στα παιδιά με άσθμα ήταν η κατάθλιψη, το άγχος, προβλήματα συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες.

Η ένταση κάποιου από αυτά τα προβλήματα ήταν ανάλογη της έντασης των συμπτωμάτων άσθματος. Ποσοστό παραπάνω από 10% των παιδιών αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα που διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο και χρειάστηκε να καταφύγει σε αγωγή για την αντιμετώπισή του.

Τα παιδιά σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε να απουσιάσουν 10 μέρες ή και περισσότερο από το σχολείο γεγονός που δημιουργούσε ανησυχία στους γονείς τους για την σχολική τους πρόοδο και τη συναισθηματική τους ανάπτυξη. Ο ερευνητής θεωρεί πως η σημαντική συνεισφορά της έρευνας είναι ότι δείχνει τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που μπορεί να συνυπάρχουν με το παιδικό άσθμα.

Ο James Blackman θεωρεί πως τα παιδιά με άσθμα χρειάζεται να λαμβάνουν αγωγή στα μέτρα τους που θα αντιμετωπίζει τη σωματική και ψυχική υγεία τους και τη σωστή ανάπτυξή τους. Η αντιμετώπιση αυτή θα οδηγούσε σε λιγότερες απουσίες από το σχολείο.

Πηγές: ‘Journal of Development and Behavioral Pediatrics’