Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση των αρμοδίων βρετανικών αρχών, το φαρμακευτικό προϊόν Anapen (προγεμισμένες σύριγγες αδρεναλίνης που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης – αναφυλακτικού σοκ) είναι πιθανό να εμφανίσει πρόβλημα κατά τη χρήση του.

Το Anapen κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε δύο μορφές, 150mg/0.3mlκαι 300mg/0.3ml.

Όπως διαπιστώθηκε από ελέγχους της εταιρείας που το παράγει, υπάρχει πιθανότητα η συσκευή αυτοχορήγησης να μη λειτουργήσει σωστά, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μη λάβει την απαραίτητη ποσότητα αδρεναλίνης σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο πραγματικό περιστατικό από ασθενή, και τα μέτρα που λαμβάνονται είναι προληπτικά.

Οι ασθενείς που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο φάρμακο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν εάν παραστεί ανάγκη, και να επικοινωνήσουν συγχρόνως με τον γιατρό τους για το ενδεχόμενο χρήσης εναλλακτικού προϊόντος.

Εφόσον προκύψουν νεότερα δεδομένα αναφορικά με την ποιότητα ή την ασφάλεια του προϊόντος, θα υπάρξει από τον ΕΟΦ σχετική ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.eof.gr/ και η σχετική Ανακοίνωση της εταιρείας ALLERTEC HELLAS A.E. (Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας για την Ελλάδα)http://www.eof.gr/assets/ALLERTEC.pdf.

Πηγές: ΕΟΦ.