Η Incyte Corp, ανακοίνωσε αποτελέσματα δοκιμής μέσου σταδίου, με πειραματική αγωγή κατά του καρκίνου, τα οποία έδειξαν ότι το φάρμακό της ruxolitinib, βελτίωσε το ποσοστό επιβίωσης ασθενών με καρκίνο στο πάγκρεας, που ήταν περισσότερο πιθανό να ωφεληθούν από την αγωγή.

Tο ποσοστό επιβίωσης στο εξάμηνο ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με το ruxolitinib, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ήταν 42%, σε σύγκριση με 11% ποσοστό επιβίωσης όσων έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Tο  ruxolitinib, δοκιμάστηκε σε συνδυασμό με φάρμακο χημειοθεραπείας, το capecitabine, για τη βελτίωση της συνολικής επιβίωσης σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος σε σύγκριση με το capecitabine μόνο.

Ο συνδυασμός των 2 ήταν γενικά καλά ανεκτός στην έρευνα.

Στους ασθενείς που έλαβαν τη συνδυαστική θεραπεία, ποσοστό 12% διέκοψε την αγωγή λόγω κάποιας παρενέργειας σε σύγκριση
με ποσοστό 20% των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε μόνο capecitabine.

Πηγές: Ξένος τύπος.