Οι νέες εξελίξεις για το πολλαπλό μυέλωμα συζητήθηκαν στα πλαίσια επιστημονικού συμποσίου που πραγματοποιήθηκε για το θέμα κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου, όπου μεταξύ άλλων ο Δρ. Leleu αναφέρθηκε στη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος.

Το πολλαπλό μυέλωμα είναι μια αιματολογική κακοήθεια στην οποία τα κύτταρα του πλάσματος, -σημαντικά συστατικά του ανοσοποιητικού συστήματος που είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό αντισωμάτων- πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και αναπτύσσονται μέσα στο μυελό των οστών.

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα βρίσκονται σε κίνδυνο να υποτροπιάσουν, ακόμη και στην περίπτωση στην οποία έχουν ανταποκριθεί θετικά σε κάποια θεραπεία.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ανθεκτικό και υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα, εκεί που οι προηγούμενες θεραπείες έχουν αποτύχει, και τη μεγάλη σημασία νεότερων παραγόντων όπως τα imids για τη συνέχιση της θεραπείας αυτών των ασθενών.

Ο Dr Leleu παρουσίασε μια νέα θεραπευτική προσέγγιση με την πομαλιδομίδη, η οποία πρόσφατα έχει εγκριθεί και από τον ΕΜΑ.
Όπως εξήγησαν οι επιστήμονες, μετά από συνεχείς θεραπείες και συνεχείς υποτροπές αυτοί οι ασθενείς έχουν πλέον περιορισμένες ευκαιρίες να ανταποκριθούν σε θεραπείες έχοντας γίνει ανθεκτικοί σε αυτές. Είναι σημαντικό ότι μια νέα θεραπεία η Πομαλιδομίδη, αποτελεί ένα βήμα μπροστά και είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχιζόμενης ερευνητικής προσπάθειας από την εταιρία Celgene στο να ανακαλύπτει και να προσφέρει νεότερες θεραπείες για αυτούς τους ασθενείς.

Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για μια άλλη σημαντική αιματολογική κακοήθεια, το Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο.
Ο Δρ. Γιαγουνίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία με την οποία η Λεναλιδομίδη προσφέρει σημαντικά κλινικά σε αυτούς τους ασθενείς, που σχετίζονται με τον ανοσοτροποποιητικό μηχανισμό δράσης αυτού του φαρμάκου που διαμορφώνει την ίδια τη νόσο και όχι απλά τα συμπτώματά της, και ειδικά για τους ασθενείς με απώλεια στο χρωμόσωμα 5q.

Το μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο είναι μια μορφή Αιματολογικής Κακοήθειας στην οποία η παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων περιορίζεται στο μυελό των οστών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βαριά αναιμία που απαιτεί συνεχείς μεταγγίσεις αίματος, σε μολύνσεις και αιμορραγίες.

Περίπου το 50% των ασθενών με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο εμφανίζει κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία και το 30% αυτών εμφανίζουν απώλεια στο χρωμόσωμα 5q. Αυτό γενικά κάνει την πρόγνωση αυτών των ασθενών δυσμενή, ενώ αυτοί οι ασθενείς έχουν αυξημένη πιθανότητα να οδηγηθούν σε οξεία μυελογενή λευχαιμία στο μέλλον η οποία είναι θανατηφόρος.

‘Οι ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο που είναι απαραίτητο να δέχονται μεταγγίσεις, και έχουν τη χρωμοσωμική ανωμαλία Διαγραφή του 5q, είχαν μέχρι πρόσφατα περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, αλλά τώρα με τη Λεναλιδομίδη έρχεται μια ελπίδα για αυτούς, με μια αποτελεσματική και στοχευμένη θεραπευτική επιλογή’, δηλώνει ο κ. Γιαγουνίδης.