Παιδιά που φέρουν κοχλιακά εμφυτεύματα μπορεί ενδεχομένως να εμφανίζουν γνωστική καθυστέρηση σε σύγκριση με παιδιά που έχουν φυσιολογική ακοή.

Σε νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Indiana University, ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι συσκευές ακοής θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο προβλημάτων εκτελεστικών λειτουργιών, όπως λειτουργική μνήμη, ελεγχόμενη προσοχή και εννοιολογική μάθηση.

Η έρευνα εστίασε σε 73 απιδιά που απέκτησαν κοχλιακό εμφύτευμα πριν την ηλικία των 7 ετών καθώς και σε 78 παιδιά με φυσιολογική ακοή. Παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα είχαν 2 έως 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για γνωστική καθυστέρηση.

Μια λύση μπορεί να είναι να εμφυτευθούν οι συσκευές σε νεαρότερη ηλικία, κάτιο που συνδέεται με βελτιωμένο μαθησιακό αποτέλεσμα.
Ο ερευνητής William G. Kronenberger, του IU School of Medicine, δήλωσε ότι τα κοχλιακά εμφυτεύματα έχουν σημαντικά κέρδη στη γλώσσα και άλλες νευρογνωστικές ικανότητες, αλλά υπάρχει ποσοστό μάθησης και αναπλήρωσης που χρειάζεται να καλυφθεί σε παιδιά που είχαν απώλεια ακοής πριν την τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων.

Ο ερευνητής δήλωσε ότι μέχρι τώρα οι περισσότερες παρεμβάσεις για να βοηθηθεί η μάθηση εστίαζαν στον προφορικό λόγο και τη γλώσσα. Τα ευρήματα δείχνουν επίσης την ανάγκη εντοπισμού και βοήθειες ορισμένων παιδιών σε ορισμένους τομείς εκτελεστικής λειτουργίας.

 

Πηγές:
Ξένος τύπος.