Το γλαύκωμα εμφανίζεται όταν ασκείται πίεση στο μάτι από υπερβάλλον υγρό. Η έγκαιρη διάγνωση και αγωγή μπορεί να διατηρήσουν την όραση αλλά δεν υπάρχει θεραπεία όταν προχωρήσει η πάθηση.

Ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες για το γλαύκωμα, από το Αμερικανικό Ίδρυμα Τυφλών:

  • Το γλαύκωμα μπορεί να προκαλέσει απώλεια περιφερειακής όρασης, που εμποδίζει την ικανότητα κάποιου να κινείται αυτόνομα και με ασφάλεια
  • Το γλαύκωμα μπορεί να δυσκολεύει το διάβασμα, με το να περιορίζει την όραση και να διαβάζει κάποιος μόνο μια λέξη κάθε φορά
  • Αν παραμείνει χωρίς διάγνωση ή θεραπεία, το γλαύκωμα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη μη αναστρέψιμη βλάβη στο μάτι
  • Τακτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις είναι σημαντικές για εντοπισμό γλαυκώματος και έγκαιρη θεραπεία. Οι εξετάσεις θα πρέπει να αρχίζουν από την ηλικία των 35
  • Το γλαύκωμα σπανίως προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά και πιο αντιμετωπίσιμα στάδια.

Πηγές: Αμερικανικό Ίδρυμα Τυφλών