Δορυφόροι που κατασκευάστηκαν στη Βρετανία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά στην καταπολέμηση της νόσου του ‘Εμπολα.

Η τεχνολογία χρησιμοποιείται τώρα για τη χαρτογράφηση της νόσου και βοηθά τους εργαζόμενους που ασχολούνται με την επιδημία να σχεδιάσουν την τοποθεσία σημαντικών πηγών.

Το Surrey Satellites Technology, κοντά στο Guildford, που κατασκευάζει δορυφόρους εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια λαμβάνει μέρος στη νέα αποστολή.

Συνολικά 5 δορυφόροι που κατασκευάστηκαν στο Surrey είναι σε τροχιά και χρησιμοποιούνται για χαρτογράφηση περιοχών της δυτικής Αφρικής.

Φωτογραφίες δορυφόρου θα μπορούσαν να εστιάσουν στην επιδημία της Σιέρρα Λεόνε, για παράδειγμα, δείχνοντας περιοχές που έχουν μολυνθεί, περιοχές στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να δεχτούν βοήθεια ή ακόμα δείχνοντας τις καλύτερες οδούς για την εκκένωση ανθρώπων.

Αν η αποστολή αποδειχτεί επιτυχής, ειδικοί δήλωσαν ότι δορυφόροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο στο μέλλον για την παρακολούθηση επειγουσών καταστάσεων υγείας.

Πηγές: Ξένος τύπος.