Η άπνοια ύπνου μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τη μνήμη όσον αφορά απλά πράγματα, όπως πού αφήσατε τα κλειδιά σας, υποδεικνύει μικρή έρευνα.

Πειράματα σε 18 ανθρώπους με σοβαρή άπνοια έδειξαν ότι η μνήμη επηρεαζόταν αρνητικά όταν η άπνοια διατάρασσε τον ύπνο REM, ακόμα και όταν δεν επηρεάζονταν άλλα στάδια του ύπνου.

Ο ερευνητής Dr. Andrew Varga, του NYU Langone Medical Center, στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι η ερευνητική ομάδα έδειξε για πρώτη φορά ότι η άπνοια μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τη δημιουργία ορισμένων αναμνήσεων, ακόμα και όταν η άπνοια περιορίζεται στο στάδιο REM.

Ο Varga, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η απώλεια μνήμης μπορεί ενδεχομένως να είναι επιπλέον σύμπτωμα για τους γιατρούς που εξετάζουν ασθενείς με άπνοια.

Ενώ η έρευνα ανακάλυψε σχέση μεταξύ της άπνοιας και της βλάβης στη μνήμη δεν απέδειξε αιτιατή σχέση.

Η έρευνα δημοσιεύεται στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού ''Journal of Neuroscience.''

 

Πηγές: ''Journal of Neuroscience.''