Το πλεονέκτημα, ωστόσο, κατά την αξιολόγηση ενός μητρώου καρκίνου στο JAMA Oncology αφορούσε μόνο όγκους μεσαίου ή υψηλού κινδύνου. Η στοχευμένη ακτινοθεραπεία έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Με την τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία, οι όγκοι ακτινοβολούνται από διαφορετικές κατευθύνσεις και η ένταση της ακτινοθεραπείας επιτρέπει στην δόση να παραλλάσσεται εντός του πεδίου ακτινοβολίας. Η δόση μπόρεσε να αυξηθεί σε περισσότερο από 70 Gray.

Οι ακτινοθεραπευτές είναι απόλυτα πεπεισμένοι ότι αυτή η κλιμάκωση της δόσης δεν καταστρέφει μόνο καλύτερα τον όγκο, αλλά αυξάνει και τις πιθανότητες επιβίωσης των ασθενών. Πέντε τυχαιοποιημένες μελέτες δεν έδειξαν τα τελευταία χρόνια μείωση στο συνολικό ποσοστό επιβίωσης,

Παρά την συμμετοχή 1532 ασθενών στις μελέτες αυτές, μετά από επτά χρόνια δεν παρατηρήθηκε κάποια μεταβολή ή βελτίωση στο ποσοστό επιβίωσης με αύξηση της δόσης από 70,2 στα 79,2 Gray. Ενδιαφέρον ωστόσο παραμένει το γεγονός ότι μετά από επτά χρόνια ακτινοθεραπείας, μόνο 3% των ασθενών είχαν πεθάνει από καρκίνο του προστάτη.

Πηγές:
'Jama Oncology'