Η κολπική μαρμαρυγή, που χαρακτηρίζεται από γρήγορο και ακανόνιστο καρδιακό παλμό, μπορεί να σταματήσει σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων με επιθετικό έλεγχο των παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με Αυστραλό καρδιολόγο.

Ο Dr Rajeev Kumar Pathak, δήλωσε ότι το 40% των ανθρώπων με κολπική μαρμαρυγή οι οποίοι τέθηκαν σε επιθετική ρύθμιση παραγόντων κινδύνου δεν εμφάνιζαν την πάθηση μετά από 12 μήνες.

Αυτό συνέβη χωρίς αντιαρρυθμικά φάρμακα ή κατάλυση (ablation). Ο Pathak, του University of Adelaide, που παρουσίασε την έρευνα στο συνέδριο Cardiac Society of Australia and New Zealand 2015, δήλωσε ότι η άπνοια, ο διαβήτης, η υπέρταση και η παχυσαρκία συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή, επομένως πρέπει να ρυθμιστούν.

Στην έρευνα, ο Dr Pathak και η ομάδα του μελέτησε την εικόνα της αγωγιμότητας στην καρδιά 50 ασθενών οι οποίοι τοποθετήθηκαν τυχαία είτε σε εντατικό έλεγχο των παραγόντων κινδύνου είτε στη συνήθη φροντίδα για την πάθηση και συνέκριναν τα αποτελέσματα 12 μήνες μετά την αγωγή.

Παρατηρήθηκε εμφανής βελτίωση σε ασθενείς που είχαν τοποθετηθεί στην ομάδα έντονου ελέγχου των παραγόντων κινδύνου, που περιλάμβαναν την απώλεια βάρους στους υπέρβαρους ή παχύσαρκους.

Στην έρευνα αντιμετωπίστηκαν παράγοντες κινδύνου όπως η παχυσαρκία, η άσκηση, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ.

 

Πηγές: Διεθνής τύπος.