Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τις καούρες, τη δυσπεψία και τη γαστροοιοσοφαγική παλινδρόμηση συνδέονται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο νεφροπάθειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Johns Hopkins University.

Η νέα έρευνα είναι η τελευταία που ανακαλύπτει σχέση μεταξύ των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPIs) και αρνητικών συνεπειών για την υγεία. Έρευνες του 2015 συνέδεσαν τα φάρμακα με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, καθώς και με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας σε ασθενείς που νοσηλεύονται.

Ο Dr. Adam Schoenfeld και η Dr. Deborah Grady, σε άρθρο τους που δημοσιεύτηκε με τη νέα έρευνα στο περιοδικό JAMA, σημειώνουν ότι είναι πιθανό οι χρήστες των συγκεκριμένων φαρμάκων να είναι πιο άρρωστοι από τους μη χρήστες ή να προκαλούνται παρενέργειες από άλλα φάρμακα ή καταστάσεις που συνδέονται με τη χρήση των PPIs. Ωστόσο, πρόσθεσαν ότι έχουν καταγραφεί ορισμένες παρενέργειες από υψηλής ποιότητας έρευνες παρατήρησης και πιθανόν δείχνουν αιτιατή σχέση.

Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 10.482 συμμετεχόντων στην έρευνα Atherosclerosis Risk in Communities που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1996 και 2011. Τα αποτελέσματα της επισκόπησης αναπαράχθηκαν σε περαιτέρω ανάλυση ιατρικών στοιχείων σε 248.751 ασθενείς.

Μεταξύ των 322 ανθρώπων που χρησιμοποιούσαν τα φάρμακα στην έρευνα ARIC, ο κίνδυνο νεφρικής νόσου ήταν 11.8% σε σύγκριση με τον αναμενόμενο κίνδυνο κατά 8.5% Μεταξύ των 16.900 ασθενών- από τους 248.751- που χρησιμοποιούσαν τα φάρμακα ο κίνδυνος νεφρικής νόσου ήταν 15.6 % σε σύγκριση με τον αναμενόμενο του 13.9%.

Ο Dr. Morgan Grams, του Johns Hopkins University, δήλωσε ότι η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα προκαλούν νεφρική νόσο. Αν και χρειάζεται νέα έρευνα, δήλωσε ότι γιατροί και ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο.

Πηγές: JAMA.