Η Janssen-Cilag International NV (“Janssen”) ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε την υπό όρους έγκριση για τη δαρατουμουμάμπη, για την μονοθεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ), των οποίων η προηγούμενη θεραπεία περιλάμβανε αναστολέα πρωτεασώματος (PI) και ανοσοτροποποιητική ουσία και οι οποίοι εμφάνισαν εξέλιξη της νόσου κατά την τελευταία θεραπεία. Η δαρατουμουμάμπη εγκρίθηκε με ταχεία διαδικασία αξιολόγησης, μια διαδικασία που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για φαρμακευτικά προϊόντα που αναμένεται να έχουν μείζον ενδιαφέρον για τη δημόσια υγεία, ιδίως από την άποψη της θεραπευτικής καινοτομίας.

Η δαρατουμουμάμπη είναι το πρώτο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) με στόχο την CD38 που εγκρίνεται στην Ευρώπη. Το φάρμακο δρα μέσω σύνδεσης με την CD38, ένα μόριο σηματοδότησης με υψηλή έκφραση στην επιφάνεια των κυττάρων του πολλαπλού μυελώματος ανεξάρτητα από το στάδιο της νόσου. Με αυτό τον τρόπο, η δαρατουμουμάμπη κινητοποιεί το ανοσιακό σύστημα του ασθενούς σε επίθεση κατά των καρκινικών κυττάρων, με αποτέλεσμα τον γρήγορο θάνατο των καρκινικών κυττάρων μέσω πολλαπλών, ανοσοδιαμεσολαβούμενων μηχανισμών δράσης και μέσω ανοσοτροποποιητικών επιδράσεων, σε συνδυασμό με τον άμεσο θάνατο των καρκινικών κυττάρων μέσω απόπτωσης (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος).

Ο Καθηγητής Χεσούς Σαν Μιγκέλ, Διευθυντής Κλινικής & Μεταγραφικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο της Ναβάρα, Ισπανία, δήλωσε: “Παρά τα πρόσφατα επιτεύγματα, το πολλαπλό μυέλωμα παραμένει μια σύνθετη, ανίατη νόσος, ενώ η υποτροπή εξακολουθεί να είναι αναπόφευκτη σχεδόν σε όλους τους ασθενείς. Με κάθε υποτροπή, η νόσος συνήθως γίνεται πιο επιθετική και η αντιμετώπισή της πιο δύσκολη. Η δαρατουμουμάμπη έχει παρουσιάσει υποσχόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και διαχειρίσιμο προφίλ ασφάλειας ως μονοθεραπεία για ασθενείς που έχουν λάβει εντατική προηγούμενη θεραπεία και για ασθενείς με ανθεκτικό μυέλωμα. Η συνολική επιβίωση βελτιώθηκε σημαντικά σε αυτούς τους ασθενείς, των οποίων η πρόγνωση συνήθως είναι πολύ κακή και οι οποίοι κατά συνέπεια έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για νέες θεραπείες.”

Η έγκριση της δαρατουμουμάμπης βασίστηκε σε δεδομένα από την μελέτη Φάσης 2 MMY2002 (SIRIUS), δημοσιευμένα στο The Lancet, την μελέτη Φάσης 1/2 GEN501, δημοσιευμένα στο The New England Journal of Medicine, καθώς και σε δεδομένα από τρεις πρόσθετες υποστηρικτικές μελέτες. Τα ευρήματα από μια συνδυασμένη ανάλυση αποτελεσματικότητας των μελετών GEN501 και MMY2002 (SIRIUS) έδειξαν ότι μετά από μέση παρακολούθηση 14,8 μηνών, η εκτιμώμενη διάμεση συνολική επιβίωση (OS) για την μονοθεραπεία με δαρατουμουμάμπη (16 mg/kg) σε αυτούς τους ασθενείς που είχαν λάβει εντατική προηγούμενη θεραπεία ήταν 20 μήνες (95% CI, 15-μη σημαντικό). Tο συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) για την συνδυασμένη ανάλυση ήταν 31%, ενώ 83% των ασθενών πέτυχαν σταθεροποίηση της νόσου ή καλύτερο αποτέλεσμα. Η δαρατουμουμάμπη εμφάνισε ανεκτό και κλινικά διαχειρίσιμο προφίλ ασφάλειας ως μονοθεραπεία σε ασθενείς που είχαν λάβει εντατική προηγούμενη θεραπεία. Τα πιο συχνά ανεπιθύμητα συμβάντα (ΑΣ) στη μελέτη Φάσης 2 MMY2002 (SIRIUS), που εκδηλώθηκαν σε ποσοστό άνω του 20% των ασθενών, ήταν κόπωση, αναιμία, ναυτία, θρομβοπενία, ραχιαλγία, ουδετεροπενία και βήχας. Τα πιο συχνά ανεπιθύμητα συμβάντα (ΑΣ) στη μελέτη Φάσης 1/2 GEN501 ήταν κόπωση, αλλεργική ρινίτιδα και πυρεξία (πυρετός).

Ο Σάρπερ Ντιλέρ, MD, PhD, Πρόεδρος του Οργανισμού Ασθενείς με Μυέλωμα Ευρώπης, δήλωσε: “Η σημερινή απόφαση για τη δαρατουμουμάμπη είναι εξαιρετικά νέο για τους ασθενείς καθώς θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός σημαντικού τομέα ανεκπλήρωτων αναγκών όσον αφορά τα άτομα με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό μυέλωμα. Ωστόσο, χρειάζεται να γίνει ακόμα πολλή δουλειά για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας της δαρατουμουμάμπης για τους ασθενείς από τα συστήματα υγείας σε όλη την Ευρώπη.”

Η Τζέιν Γκρίφφιθς, Επικεφαλής του Ομίλου Εταιρειών της Janssen Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, δήλωσε: “Η έγκριση της δαρατουμουμάμπης εντός εσπευσμένου χρονικού πλαισίου είναι απόρροια της επείγουσας εργασίας εστιασμένης στους ασθενείς, ισχυρών συνεργασιών, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων αναγκών μέσω της μεταμορφωτική επιστήμη. Είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι που η δαρατουμουμάμπη εγκρίθηκε στην Ευρώπη και θα συνεχίσουμε να μελετάμε τις δυνατότητές της στο θεραπευτικό συνεχές για το πολλαπλό μυέλωμα και άλλους τύπους όγκων.”

Η έγκριση της άδειας κυκλοφορίας ακολουθεί τη θετική γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) που ανακοινώθηκε την 1η Απριλίου 2016. Αυτή η έγκριση επιτρέπει την κυκλοφορία στην αγορά της δαρατουμουμάμπης στα 28 κράτη μέλη και στις τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Janssen έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορική κυκλοφορία της δαρατουμουμάμπης. Η Janssen έλαβε την άδεια της δαρατουμουμάμπης από την Genmab A/S τον Αύγουστο του 2012.

Σχετικά με το Πολλαπλό Μυέλωμα

Το πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) είναι ένας ανίατος καρκίνος του αίματος που ξεκινά από τον μυελό των οστών και χαρακτηρίζεται από υπερβολικό πολλαπλασιασμό των πλασματοκυττάρων. Το ΠM είναι η δεύτερη σε συχνότητα μορφή καρκίνου του αίματος, με περίπου 39.000 νέες περιπτώσεις παγκοσμίως το 2012. Το ΠM στην πλειονότητα των περιπτώσεων προσβάλλει άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και είναι πιο συχνό στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Τα πιο πρόσφατα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης για τα έτη 2000-2007 δείχνουν ότι σε όλη την Ευρώπη μέχρι και οι μισοί ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση δεν φτάνουν την πενταετή επιβίωση. Σχεδόν 29% των ασθενών με ΠΜ θα πεθάνουν εντός ενός έτους από την διάγνωση. Aν και η θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση, δυστυχώς οι ασθενείς κατά πάσα πιθανότητα θα υποτροπιάσουν, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχει ριζική θεραπεία. Ενώ μερικοί ασθενείς με ΠΜ δεν έχουν συμπτώματα, στους περισσότερους ασθενείς η διάγνωση οφείλεται στα συμπτώματα που είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν προβλήματα των οστών, μειωμένους αριθμούς κυττάρων του αίματος, αύξηση του ασβεστίου, προβλήματα των νεφρών ή λοιμώξεις. Οι ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά την θεραπευτική αντιμετώπιση με τις καθιερωμένες θεραπείες, όπως οι αναστολείς πρωτεασώματος (ΡΙ) και οι ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, έχουν κακή πρόγνωση και λίγες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Σχετικά με την Δαρατουμουμάμπη

Η δαρατουμουμάμπη είναι ένα πρώτο στην κατηγορία του βιολογικό φάρμακο που στοχεύει την CD38, μια επιφανειακή πρωτεΐνη με υψηλή έκφραση σε όλα τα κύτταρα του πολλαπλού μυελώματος, ανεξάρτητα από το στάδιο της νόσου. Η δαρατουμουμάμπη προκαλεί τον ταχύ θάνατο των νεοπλασματικών κυττάρων μέσω της απόπτωσης (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος) και μέσω πολλαπλών ανοσιακά διαμεσολαβούμενων μηχανισμών δράσης, όπως η εξαρτώμενη από συμπλήρωμα κυτταροτοξικότητα (CDC), η εξαρτώμενη από αντίσωμα κυτταροδιαμεσολαβούμενη κυτταροτοξικότητα (ADCC) και η εξαρτώμενη από αντίσωμα κυτταροδιαμεσολαβούμενη φαγοκυττάρωση (ADCP). Η δαρατουμουμάμπη έχει επίσης επιδείξει δράσεις τροποποίησης της ανοσίας που συμβάλλουν στον θάνατο των νεοπλασματικών κυττάρων μέσω μείωσης των ανοσιακών κατασταλτικών κυττάρων, όπως τα ρυθμιστικά κύτταρα T, τα ρυθμιστικά κύτταρα B και τα προερχόμενα από μυελοειδή κατασταλτικά κύτταρα. Πέντε κλινικές μελέτες Φάσης 3 με τη δαρατουμουμάμπη σε συνθήκες υποτροπής και πρώτης γραμμής βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη. Επιπλέον μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του φαρμάκου σε άλλες κακοήθειες και προκακοήθεις νόσους στις οποίες εκφράζεται η CD38. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε την διεύθυνση www.clinicaltrials.gov.

Σχετικά με τις μελέτες MMY2002 (SIRIUS) και GEN501

Αυτές οι μελέτες περιλάμβαναν ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε εντατική προηγούμενη θεραπεία για υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα, είχαν εξαντλήσει τις άλλες εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές και η νόσος τους ήταν εξελισσόμενη κατά την ένταξή τους στην μελέτη. Τα δεδομένα ασφάλειας από τις μελέτες MMY2002 (SIRIUS) και GEN501 παρείχαν ενδείξεις ότι η δαρατουμουμάμπη (16 mg/kg) έχει ευνοϊκό και κλινικά διαχειρίσιμο προφίλ ασφάλειας ως μονοθεραπεία.

Τα πιο συχνά ανεπιθύμητα συμβάντα (ΑΣ) στη μελέτη Φάσης 2 MMY2002 (SIRIUS), που εκδηλώθηκαν σε ποσοστό άνω του 20% των ασθενών, ήταν κόπωση (40%), αναιμία (33%), ναυτία (29%), θρομβοπενία (25%), ραχιαλγία (22%), ουδετεροπενία (23%) και βήχας (21%). Τα πιο συχνά ανεπιθύμητα συμβάντα (ΑΣ) στο μέρος 2 της μελέτης Φάσης 1/2 GEN501 ήταν κόπωση, αλλεργική ρινίτιδα και πυρεξία (πυρετός). Tα πιο συχνά αιματολογικά ΑΣ ήταν ουδετεροπενία (παθολογικά μειωμένος αριθμός ουδετερόφιλων, μια κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων), που σημειώθηκε στο 12% των ασθενών (n=5) στην ομάδα των 16 mg/kg.