Μελέτη στο American Journal of Transplantation δείχνει ότι προπάντων στην ενδοθηλιακή δυστροφία εμφανίζονται προβλήματα όταν ο δότης είναι άνδρας και ο λήπτης γυναίκα.

Κατά κανόνα, οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς χιτώνα είναι επιτυχημένες. Απορριπτικές αντιδράσεις είναι σπάνιες στον αιματωμένο ιστό. Σε περισσότερους από 18.000 κερατοειδείς χιτώνες που μεταμοσχεύθηκαν στην Μ. Βρετανία, περισσότερες από 80% πέτυχαν τον στόχο τους να προωθήσουν τις ακτίνες φωτός εστιασμένα στον φακό.

Μια γρήγορη ματιά που έριξε στα δεδομένα ο Stephen Kaye του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ κατέδειξε ένα μικρό αποτέλεσμα που αφορά το φύλο: Από τις 1000 μεταμοσχεύσεις κατά τις οποίες το φύλο του δότη με του λήπτη ήταν το ίδιο, απέτυχαν μετά από πέντε χρόνια οι 180. Όταν οι γυναίκες ασθενείς λάμβαναν τον κερατοειδή χιτώνα του άνδρα, το ποσοστό αποτυχίας ανερχόταν σε 200 από τις 1000 μεταμοσχεύσεις.

Το αντίστροφο ισχύει στην μεταμόσχευση θηλυκού κερατοειδούς υμένα σε άνδρες ασθενείς, όπου δεν παρατηρούνται προβλήματα.
Οι περισσότερες διαφορές αναφορικά με το φύλο είναι στους ασθενείς με ενδοθηλιακή δυστροφία, μια εκ γενετής ασθένεια που οδηγεί σε βαθμιαία κατάρρευση του ενδοθηλίου στην εσωτερική πλευρά του κερατοειδούς χιτώνα.

Αυτά τα κύτταρα ρυθμίζουν το ισοζύγιο του ύδατος του κερατοειδούς υμένα. Σε περίπτωση βλάβης επέρχεται οίδημα και θολερότητα του κερατοειδούς χιτώνα. Σύμφωνα με την ανάλυση του Kaye, τα απορριπτικά ποσοστά ήταν κατά 40% υψηλότερα, όταν μια γυναίκα είχα λάβει τον κερατοειδή ενός άνδρα.

Πηγές: American Journal of Transplantation