Ο μήνας Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Καθώς το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του μαστού βελτιώνεται, αυξάνεται το ενδιαφέρον για μείωση των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων της θεραπείας, καθώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, 1 στις 5 γυναίκες με καρκίνο του μαστού θα αναπτύξει λεμφοίδημα συσχετιζόμενο με τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού σε κάποια στιγμή της ζωής της. Ο κίνδυνος να αναπτυχθεί λεμφοίδημα παραμένει για όλη τη ζωή και αποτελεί μία από τις πιο επίφοβες «παρενέργειες» της θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θεραπεία για το λεμφοίδημα και όσοι ασθενείς αναπτύξουν λεμφοίδημα πρέπει να το αντιμετωπίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους με περίδεση, μόνιμο ελαστικό υλικό, άσκηση, φροντίδα του δέρματος και άλλα μέσα.

Πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν ότι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη λεμφοιδήματος είναι ο αριθμός των αφαιρούμενων λεμφαδένων, ο αριθμός των ακτινοθεραπειών και ο δείκτης μάζας σώματος τη στιγμή της διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Αυτά τα στοιχεία έχουν βοηθήσει στην εκπαίδευση των ασθενών και στην αναγνώριση και στενή παρακολούθηση των ασθενών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Η αναγνώριση και παρακολούθηση γίνεται με συχνή μέτρηση του όγκου του άνω άκρου στην πλευρά όπου έχει λάβει χώρα θεραπεία για καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, σύμφωνα πάλι με πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα η μέτρηση είναι αποτελεσματική και παρέχει σωστή πληροφόρηση μόνο όταν ξεκινήσει προεγχειρητικά.

Η Πολυπαραγοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος (Π.Ο.Α.Λ.), που λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, το μοναδικό οργανωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης λεμφοιδήματος στο Δημόσιο Τομέα, λειτουργεί από το 2012 το πρόγραμμα: «πρόληψη λεμφοιδήματος σε ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου». Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού έχουν ήδη ενημερωθεί και αξιολογηθεί 327 γυναίκες με καρκίνο του μαστού από όλη την Ελλάδα.

Η ενημέρωση αποσκοπεί στο να διαλυθούν «μύθοι» και να τεθούν τα σωστά «θεμέλια» για την αποτελεσματική πρόληψη και σωστή αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος. Δυστυχώς, αν και η ενημέρωση αλλά κυρίως η καταγραφή του όγκου του μέλους είναι απολύτως απαραίτητο να γίνεται προεγχειρητικά, καμία από τις 327 ασθενείς μας με καρκίνο του μαστού, δεν επισκέφτηκε την Π.Ο.Α.Λ. προεγχειρητικά. Αυτό αποδίδεται κυρίως στην πεποίθηση των Επαγγελματιών Υγείας, ότι η λέξη «λεμφοίδημα» μετά τη διάγνωση για τον καρκίνο του μαστού θα υποβάλει τους ασθενείς σε μεγαλύτερο και μη αναγκαίο άγχος. Ωστόσο, η ομάδα της Π.Ο.Α.Λ. στηριζόμενη στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες θεωρεί ότι η σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση αποτελεί τη βάση για ψύχραιμους, συνειδητοποιημένους και ήρεμους ψυχολογικά ασθενείς.

Με την ανακοίνωση αυτή, καλούνται όλοι οι ασθενείς με διάγνωση καρκίνο του μαστού, να επισκεφτούν το δωρεάν Πρόγραμμα Πρόληψης Λεμφοιδήματος της Π.Ο.Α.Λ. καλώντας στο τηλέφωνο 2413502160 (με ειδική πρόβλεψη των μελών της Π.Ο.Α.Λ. για ελάχιστη αναμονή του ραντεβού).

‘’Επιπρόσθετα, καλούμε όσους Επαγγελματίες Υγείας εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να παραπέμπουν στην Π.Ο.Α.Λ. τους ασθενείς προεγχειρητικά για ενημέρωση και καταγραφή του όγκου του μέλους, ώστε να είναι δυνατή η πρώιμη αναγνώριση και αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος.’’

Το λεμφοίδημα είναι δυστυχώς ένα συχνό, ανεπιθύμητο αποτέλεσμα της θεραπείας για καρκίνο του μαστού και η ενημέρωση συμβάλλει στην πρόληψή του καθώς και στην έγκαιρη αντιμετώπισή του σε πρώιμα στάδια με απώτερο στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας της ζωής των ασθενών.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πολυπαραγοντική Ομάδα:
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - Email: [email protected] 
Κοινωνική δικτύωση Facebook: LEMFOIDIMA.LYMPHOEDEMA.POAL 
Ιστοσελίδα – Site: www.uhl.gr/poal