Τα μικρόβια ταξιδεύουν στα έντερα των τουριστών. Η αντιμετώπιση της διάρροιας των ταξιδιωτών με αντιβιοτικά θα μπορούσε, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Travel Medicine and Infectious Disease, να προκαλέσει την σημαντική εξάπλωση ανθεκτικών μικροβίων.

Πριν από δύο χρόνια, ο δρ. Anu Kantele από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, κατάφερε να δείξει σε μια μελέτη πως το ένα τέταρτο όλων των ανθρώπων που επισκέφθηκαν υποτροπικές ή τροπικές χώρες, επιστρέφουν με εντεροβακτήρια που σχηματίζουν εκτεταμένου φάσματος β - λακταμάσες (ESBL), οι οποίες είναι ανθεκτικές στην πενικιλίνη, την κεφαλοσπορίνη και στη μονοβακτάμη. Αυτά τα μικρόβια δεν οδηγούν αναγκαστικά σε διαρροϊκές ασθένειες. Ωστόσο, οι τουρίστες αποτελούν σημαντική δεξαμενή για την εξάπλωση των μικροβίων.

Ο δρ. Kantele είχε ζητήσει τότε από 430 τουρίστες, να δώσουν δείγμα κατά την αναχώρηση και την επιστροφή τους. Στους 90 επαναπατριζόμενους (21 τοις εκατό),  βρέθηκαν εκ νέου ESBL – εντεροβακτήρια. Τα μικρόβια ήταν σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικά προς τα Ampicillin (100%), Cefalexin (100 %), Cefuroxim (96%), Ceftriaxon (96%), Ceftatzidim (73%) και Cefepim (88%).

Περαιτέρω ερωτήματα που τέθηκαν στους τουρίστες, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύονται τώρα, έδειξαν τον λόγο: 75 από τους 90 ταξιδιώτες με ESBL - βακτήρια είχαν παρουσιάσει διάρροια. Οι περισσότεροι  είχαν λάβει εξαιτίας αυτού αντιβιοτικά (παρά το ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες το αποτρέπουν).

Πηγές:
Travel Medicine and Infectious Disease

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Αλγόριθμος εκτίμησης κινδύνου μειώνει τις μη αναγκαίες ωοθηκεκτομές σε κορίτσια [μελέτη]
Novartis: Πουλά μερίδιο σε εταιρεία ραδιοφαρμάκων
Βάρος στη μέση ηλικία: Υδατάνθρακες που πρέπει και δεν πρέπει να προτιμάτε [μελέτη]