Οι βενζοδιαζεπίνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσιευμένης μελέτης στην British Medical Journal, ευθύνονται για ένα μέρος της υπερδοσολογίας σε οπιούχα.

Ο αριθμός των συνταγογραφήσεων οπιοειδών έχει σχεδόν τριπλασιαστεί στις ΗΠΑ τα τελευταία 15 χρόνια. Το αποτέλεσμα δεν ήταν μόνο η αύξηση των εξαρτήσεων από τα οπιοειδή. Ο αριθμός των θανάτων από υπερδοσολογία οπιοειδών έχει αυξηθεί σημαντικά. Ένας πιθανός λόγος θα μπορούσε να είναι η ταυτόχρονη συσυνταγογράφηση των βενζοδιαζεπινών, οι οποίες συστήνονται ως ενισχυτικά για τον ύπνο ή αγχολυτικά.

Η ταυτόχρονη συνταγογράφηση οπιοειδών και βενζοδιαζεπινών είναι επικίνδυνη, δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες των ουσιών αυτών έχουν κατασταλτική δράση και μειώνουν την αναπνευστική ώση. Η σκέψη ελλατώνεται, οι χρόνοι αντίδρασης παρατείνονται και ο κίνδυνος πτώσεων αυξάνει. Όλα αυτά συντελούν στο να έρχεται πολύ αργά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οποιαδήποτε βοήθεια. Παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει ότι οι ασθενείς με 30 τοις εκατό του συνόλου των θανατηφόρων υπερδοσολογιών οπιούχων είχαν επίσης βενζοδιαζεπίνη στο αίμα.

Ο Eric Sun από το Stanford University School of Medicine στο Palo Alto και οι συνεργάτες του εξέτασαν τώρα τα δεδομένα των 315.428 ιδιωτικά ασφαλισμένων, στους οποίους συνταγογραφήθηκαν κατά την περίοδο 2001-2013 οπιούχα. Το ποσοστό των ασθενών που είχαν λάβει τον προαναφερόμενο συνδυασμό αυξήθηκε από 9 τοις εκατό το 2001 σε 17 τοις εκατό το 2013. Η συγχορήγηση των δύο φαρμάκων διπλασίασε τον κίνδυνο καταφυγής στα εξωτερικά ιατρεία έκτακτης ανάγκης ή την  θεραπεία λόγω υπερδοσολογίας.

Μετά από περαιτέρω υπολογισμούς του Sun, διεφάνη ότι η συγχορήγηση οπιοειδών και βενζοδιαζεπίνης θα μπορούσε να εξηγήσει το 15 τοις εκατό όλων των θανάτων.

Πηγές: British Medical Journal