Παιδιά με διαταραγμένο ύπνο πιθανόν έχουν ελαττώματα στα εγκεφαλικά κύτταρα που συνδέονται με τις πνευματικές ικανότητες, τη διάθεση και τη συμπεριφορά.

Τα ευρήματα έρευνας έδειξαν ότι παιδιά 7-11 ετών με άπνοια ύπνου είχαν σημαντική μείωση στη φαιά ουσία.

Επίσης υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της άπνοιας και της απώλειας νευρώνων στον εγκέφαλο.

Η Leila Kheirandish-Gozal, του University of Chicago, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις βλάβης των νευρώνων σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.

Για την έρευνα, στο Scientific Reports, η ομάδα αξιολόγησε τον ύπνο 16 παιδιών με άπνοια.

Κάθε παιδί υποβλήθηκε σε νοητικά τεστ και μαγνητική τομογραφία.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν μείωση του όγκου της φαιάς ουσίας σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου, παιδιών με διαταραγμέρνο ύπνο.