Ερευνητές του University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, ανακάλυψαν ότι η γιόγκα ενδεχομένως καταπραΰνει τις παρενέργειες της αγωγής για τον καρκίνο στον προστάτη.

Η δοκιμή φάσης ΙΙ σχεδιάστηκε να μετρήσει πιθανή θεραπευτική επίδραση της γιόγκα στην κούραση, στη στυτική δυσλειτουργία, στην ακράτεια και στην ποιότητα ζωής ασθενών που υποβλήθηκαν σε ακτινοβολία εξωτερικής δέσμης.

Μεταξύ Οκτωβρίου 2014 και Ιανουάριου 2016, 50 ασθενείς με καρκίνο στον προστάτη που υποβλήθηκαν σε ακτινοβολία, 6-9 εβδομάδες, χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Στη μια έκαναν γιόγκα δυο φορές την εβδομάδα, όσο διήρκεσε η έρευνα.

Στο σημείο εκκίνησης, πριν αρχίσουν αγωγή οι ασθενείς, άντρες και στις 2 ομάδες ήταν στο χαμηλότερο άκρο της κλίμακας, δηλαδή ανέφεραν χαμηλότερη ποσότητα κούρασης.

Όσο προχωρούσε η αγωγή παρατηρήθηκε διαφορά στις 2 ομάδες.

Τα επίπεδα κούρασης ήταν αναμενόμενο να αυξηθούν κατά την 4η-5η εβδομάδα αγωγής αλλά αυτό δεν συνέβη στην ομάδα της γιόγκα, δήλωσε ο ερευνητής.

Πρόσθεσε ότι η ένταση της κούρασης και η ικανότητα των ασθενών να συνεχίσουν τη ζωή τους φάνηκε να επηρεάζεται θετικά στην ομάδα της γιόγκα.

Η έρευνα ανακάλυψε ότι ασθενείς που δεν έκαναν γιόγκα δεν ανέφεραν μείωση της κούρασης αλλά αυξημένη κούραση καθώς προχωρούσε η αγωγή.

Επίσης μελετήθηκε η επίδραση που είχε η γιόγκα στη σεξουαλική υγεία, ιδιαίτερα στη στυτική δυσλειτουργία που επηρέασε το 85% των ασθενών. Η ομάδα της γιόγκα παρέμεινε στη βάση, ενώ η άλλη ομάδα ήταν κάτω από τη βάση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Η γιόγκα βελτίωσε και τη λειτουργία του ουροποιητικού.

Η ευεξία επίσης αυξήθηκε στις 2 ομάδες, αλλά πιο γρήγορα στην ομάδα της γιόγκα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Radiation Oncology.

 

Πηγές:
Radiation Oncology.