Ο θόρυβος από τα αεροπλάνα, ιδιαίτερα τη νύχτα, ενδεχομένως μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης και αρρυθμίας σε ανθρώπους που ζουν κοντά σε μεγάλα αεροδρόμια, αναφέρει νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την έρευνα, η Κλέα Κατσουγιάννη, του Πανεπιστημίου Αθηνών, και οι συνεργάτες της ανέλυσαν στοιχεία 420 ανθρώπων που ζούσαν κοντά στο αεροδρόμιο. Μέχρι 600 αεροπλάνα απογειώνονται και προσγειώνονται καθημερινά.

Σχεδόν το 45% των συμμετεχόντων εκτέθηκε σε θόρυβο αεροπλάνων άνω των 55 dB (ημέρα)  ενώ ποσοστό 27% εκτέθηκε σε άνω των 45 dB θόρυβο τη νύχτα, έδειξαν τα ευρήματα.

Μεταξύ 2004 και 2006, και κατά τη διάρκεια του 2013, 71 από τους συμμετέχοντες διαγνώστηκαν με υπέρταση και 44 με αρρυθμία. Ακόμα 18 υπέστησαν καρδιακή προσβολή.

Η έκθεση στο θόρυβο των αεροπλάνων, ιδιαίτερα τη νύχτα, συνδέθηκε με όλα τα περιστατικά  υπέρτασης.

Κάθε επιπλέον θόρυβος 10 dB τη νύχτα συνδεόταν με σχεδόν 70% αύξηση του κινδύνου υπέρτασης. Όταν περιλήφθηκαν μόνο νέα περιστατικά, κάθε επιπλέον 10 dB υπερδιπλασίαζαν τον κίνδυνο υπέρτασης.

Ο θόρυβος από αεροπλάνα τη νύχτα συνδέθηκε επίσης με διπλάσιο κίνδυνο διάγνωσης αρρυθμίας. Το εύρημα ήταν στατιστικά σημαντικό όταν αναλύθηκαν όλα τα περιστατικά-όχι μόνο τα καινούργια.

Αυξημένος κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου δεν ήταν στατιστικά σημαντικός, πιθανόν λόγω του μικρού αριθμού περιστατικών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, χρειάζονται νέες έρευνες για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με αιτίες και αποτέλεσμα.

Πηγές: Occupational & Environmental Medicine.