Η κακή λειτουργία του θυρεοειδούς μπορεί ενδεχομένως να περιορίσει την υγεία και την ποιότητα ζωής ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, αναφέρει νέα έρευνα.

Ο υποθυρεοειδισμός είναι συχνός σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση αλλά πώς τους επηρεάζει δεν είναι σαφές.

Η έρευνα περιέλαβε 450 ασθενείς που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση οι οποίοι συμπλήρωναν ερωτηματολόγια κάθε 6 μήνες και αξιολογήθηκε η λειτουργία του θυρεοειδούς.

Η κακή λειτουργία του θυρεοειδούς συνδεόταν με φτωχότερη ποιότητα ζωής λόγω υγείας, όπως χαμηλή ενέργεια, αυξημένη κούραση, μειωμένη σωματική λειτουργία και μεγαλύτερο πόνο.

Η Dr. Connie Rhee, του University of California, στο Irvine, δήλωσε ότι δεδομένης της μεγάλης εμφάνισης δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς και των χαμηλών επιπέδων ποιότητας ζωής σε ασθενείς που υποβάλλονται αιμοκάθαρση χρειάζονται νέες έρευνες για να εντοπίσουν τους μηχανισμούς των σχέσεων και αν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

 

Πηγές:
Clinical Journal of the American Society of Nephrology.