Για το 76% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού, το ρύζι, τα σιτηρά και άλλες σοδειές είναι κύριες πηγές πρωτεΐνης.

Νέα έρευνα του Harvard T.H. Chan School of Public Health, που δημοσιεύτηκε στο Environmental Health Perspectives, υποδεικνύει ότι αν δεν μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος, 18 χώρες ενδεχομένως θα χάσουν περισσότερο από το 5% των διατροφικών πηγών πρωτεΐνης μέχρι το 2050, καθώς μειώνεται η θρεπτική αξία αυτών των σοδειών.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι αυξημένες συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακος μειώνουν το περιεχόμενο πρωτεΐνης στο ρύζι κατά 7,6% στα σιτηρά κατά 7,8% στο κριθάρι κατά 14,1% και στις πατάτες κατά 6,4%.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι άνθρωποι που ζουν στην υποσαχάρια Αφρική και τη Νότιο Ασία-περιλαμβανομένων περίπου 53 εκατομμυρίων στην Ινδία- θα έχουν συνεχιζόμενο ή νέο κίνδυνο για έλλειψη πρωτεΐνης.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο GeoHealth, δείχνει ότι μειωμένο περιεχόμενο σιδήρου σε σοδειές βασικής τροφής, που επίσης συνδέεται με αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, πιθανόν θα επιδεινώσει το σημαντικό πρόβλημα αναιμίας παγκοσμίως. Σε υψηλότερο κίνδυνο είναι 354 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών και 1,06 δισεκατομμύρια γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας στη Νότια Ασία και τη Βόρειο Αφρική-περιοχές που αναμένεται να χάσουν άνω του 3,8% του διατροφικού σιδήρου λόγω των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος.

Πηγές: Environmental Health Perspectives.